Na čo slúži poistenie majetku a prečo sa vyplatí

postenie majetku

Private property, transport and life protection. Insurance broker, insurance brokerage services, insurance agent near you concept. Pink coral blue vector isolated illustration

Na čo slúži poistenie majetku a prečo sa vyplatí - TEMA financie
Private property, transport and life protection. Insurance broker, insurance brokerage services, insurance agent near you concept. Pink coral blue vector isolated illustration

Poistenie majetku by malo byť prioritou snáď každého, kto nejaký vlastní. Ide o efektívne a praktické riešenie a zároveň i ochranu pred nepríjemnými udalosťami, ktoré zvyčajne výrazným spôsobom zasiahnu váš rozpočet. Poistenie majetku zabezpečí, že vzniknuté škody v domácnosti či priamo na nehnuteľnosti vám pomôže uhradiť poisťovňa formou finančného odškodnenia.

Poistenie majetku – nehnuteľnosť aj domácnosť

Poistenie majetku štandardne pozostáva z dvoch základných poistení – poistenie nehnuteľnosti a poistenie domácnosti. Pozor, ide o dve samostatné poistenia s úplne odlišnými predmetmi poistenia. Poistenie nehnuteľnosti pokrýva stavbu ako takú s jej pevne umiestnenými časťami (okná, steny atď.). Poistenie domácnosti pokrýva zariadenie domu – od kobercov, lámp, elektrospotrebičov, nábytku, oblečenia až po knihy. Poistenie majetku sa týka nepredvídateľných prírodných udalostí (víchrica, povodeň, záplava, blesk, zosuv pôdy, lavína, spadnutý strom či stožiar, požiar, výbuch, zrútenie skál), ale aj vandalizmu či krádeže stavebných súčastí budovy. Vždy je potrebné dohodnúť sa na jednotlivých poistných rizikách s danou poisťovňou. Je totiž logické, že ak budete mať poistenie majetku, ktoré ale nebude pokrývať  škody spôsobené záplavou či povodňou, tak pri vytopení pivnice búrkou budete zbytočne žiadať poisťovňu o vyplatenie poistného.

Prečo je poistenie majetku prospešné

Poistenie majetku ponúkajú niektoré poisťovne aj s tzv. doplnkovými službami – či už ide o vernostné zľavy, bezplatné asistenčné služby, predĺženú záruku, napríklad na spotrebiče. Na škodu zaiste nie je ani poistenie spoluúčasti. Je obrovskou výhodou, že dnes je možné uzavrieť poistenie majetku aj online. Je mnoho spoľahlivých spoločností, ktoré takéto služby umožňujú. Určite využite ich ponuku odborných konzultácií, poradenstva či dokonca asistencie pri rokovaniach s likvidačným oddelením poisťovne. Ak sa chystáte uzavrieť poistenie majetku, zaiste užitočnou pomôckou je poistná kalkulačka. Výšku poistného nielen vypočíta, ale aj porovná s ponukou jednotlivých poisťovní. Tak môžete v pohodlí domova získať najvýchodnejšie poistenie majetku, ale aj iné druhy poistenia. Bez zdĺhavých návštev po poisťovniach a bez zbytočnej straty času. Na záver praktická ukážka toho, prečo sa poistenie majetku (nehnuteľnosti aj domácnosti) vyplatí. Predstavte si, že váš dom zasiahla povodeň. Dolné poschodie je zničené – vrátane stien, nábytku i podláh. Ak vaše poistenie majetku zahŕňa len nehnuteľnosť, poisťovňu budú zaujímať len steny a rozsah ich poškodenia. Ak poistenie majetku zahŕňa aj domácnosť, tak máte oprávnený nárok aj na vyplatenie poistného za nábytok, podlahy a ostatný majetok. Vždy pozorne čítajte celú poistnú zmluvu, aby ste presne vedeli, čo vaše poistenie majetku kryje a čo nie.