Ako napísať newsletter naozaj pútavo – 2. časť

newsletter

V minulom článku sme si predstavili newsletter, čo všetko by mal obsahovať a akým spôsobom by sme mali informácie v ňom komunikovať. Newsletter je súčasť priame marketingu, ktorý je v súčasnosti opäť populárnou súčasťou mnohých marketingových stratégií. V nasledujúcich riadkoch sa dozviete, ako by mal vyzerať predmet newslettera aj jeho samotný obsah.

newsletter

Kategorizácia cieľovky a štruktúra newslettera

Pri tvorbe newslettera si vždy najprv položte základné otázky ako „Komu je newsletter určený?“, „Kto je cieľová skupina?“ a pod. Doprajte si čas. Je tiež potrebné si uvedomiť, že hoci vašu cieľovú skupinu niečo spája, predsa len sa aj v niečo odlišujú. Jednotlivým kontaktom by ste preto mali pripisovať špecifické tagy a tým ich kategorizovať. Označte vašich zákazníkov napríklad podľa geografickej lokality či priority. Newsletter nie je vždy vhodný pre všetkých a vďaka takejto segmentácií môžete paradoxne dosiahnuť lepšie výsledky.

Po definovaní a rozdelení cieľovej skupiny nasleduje tvorba samotného newslettera. V prvom rade je potrebné, aby ste si vytvorili štruktúru. Newsletter môžete rozdeliť na predmet, úvod, obsah s ponukou a call to action prvok.

newsletter

Ako napísať predmet newslettera, ktorý zaujme?

Pri písaní predmetu newslettera platí zlaté pravidlo „Menej je viac“. Buďte struční, no zrozumiteľní a výstižní. Ideálna dĺžka newslettera by mala byť v rozmedzí 28 až 40 znakov. Zároveň, predmet newslettera musí byť prekvapivý, originálny a zaujímavý natoľko, aby v momente presvedčil vášho recipienta k tomu, že chce vedieť viac a otvoril si váš email.

Vaša ponuka môže byť pre zákazníka akokoľvek výhodná a atraktívna, no ak si váš zákazník email ani neotvorí, trápili ste sa s ňou zbytočne. Predmet newslettera musí obsahovať niečo, čo zákazníci chcú a potrebujú. Predmet newslettera teda musí byť personalizovaný a určený špecificky vašim zákazníkom, aby napĺňal ich potreby. V predmete newslettera uvádzajte vždy sloveso v aktívnom stave. Nepoužívajte pasíva, pretože sa zle čítajú a pôsobia neosobne.

Pred spustením newslettera si v online nástrojoch vyskúšajte zopár testovacích mailov „na nečisto“. Takto budete vedieť, či bol váš newsletter úspešný a skutočne zaujal.

newsletter

Ako určite NEpísať predmet newslettera?

Pri písaní newsletterov sa v predmete vyvarujte clickbaitom, slovám ako „zadarmo“, veľkým výkričníkom a otáznikom, KAPITÁLKAM a podobným praktikám. Tie síce môžu najprv zaujať, no ak zákazníkom skutočne neposkytnete niečo bombastické po otvorení newslettera, veľmi rýchlo ich táto praktika omrzí a do budúcna sa budú otváraniu vašich mailov skôr vyvarovať.

Našťastie už dnes existujú nástroje na posielanie newsletterov, ktoré okrem funkcie posielania dokážu definovať kvalitu vášho newslettera a jeho open rate. Ak použijete v predmete priveľa emoji, samé výkričníky alebo kľúčové slová ako „zadarmo“, rovno vás stopnú a upozornia na to, že váš newsletter asi skončí v spame. Úspech vášho newslettera môžu zaručiť napríklad aj neobvyklé slovné spojenia a slová, ktoré nie sú takpovediac prvoplánové a opotrebované.