Hlavní zásady, jakým stylem psát články o vaší společnosti

Hlavní zásady, jakým stylem psát články o vaší společnosti - blogujeme styly akym pisat clanky 1 1

Jak psát články o vaší společnosti? To je jedna ze zásadních otázek, kterou si klade mnoho podnikatelů. Způsob komunikace s potenciálními klienty buduje jejich mínění o vaší společnosti i zájem o portfoliu produktů a služeb. Jaký styl je účinný při psaní článků o značce a jaký styl pro vaši značku zvolit – to se dozvíte v dnešním článku.


Jaký styl při psaní článků je účinný? Několik užitečných pravidel


Dobrý marketingový text má jiné kvality než dobrý literární text. Obě formy jsou radikálně odlišné a mají různé úkoly. Chcete-li efektivně komunikovat se svým publikem jako podnikatel, držte se těchto několika pravidel.

Hlavní zásady, jakým stylem psát články o vaší společnosti - blogujeme styly akym pisat clanky 2 1


Naučte se psát články s krátkými větami

Důležité pravidlo, které ovlivňuje lepší porozumění obsahu a vytváří tu správnou dynamiku čtení. Často chceme instinktivně nacpat několik myšlenek do jedné věty. Je však lepší je rozdělit na několik částí. Pak bude jednodušší vyzvednout jednotlivé poselství. Psaní článků s důrazem na SEO a samozřejmě také uživatelovu zkušenost (UX) se díky krátkým větám zásadně liší od klasických literárních děl, jakými jsou například romány. Příliš dlouhé a složité věty mohou být také důvodem, proč váš blog nikdo nečte. Objevte také 3 největší chyby při psaní článků.


Používejte jednoduché slova

Pokud píšete články o svém oboru, automaticky používáte odborné slova. Nezapomeňte však, že váš čtenář je vůbec nemusí znát. Pokud používáte málo známé slovo, vysvětlete mu ho v textu, v samostatné tabulce nebo v poznámce. Tato zásada platí i pro zjednodušení. Pokud najdete snadnější náhradu, použijte ji!

Hlavní zásady, jakým stylem psát články o vaší společnosti - blogujeme styly akym pisat clanky 3 1


Vyhněte se pasivnímu hlasu

Další pravidlo – při psaní článků se vyhýbejte pasivnímu tvaru sloves, jako: „práce byla provedena“ nebo „společnost je vedena“. Narušuje to dynamiku a je to také spojeno s nepříjemným úředním jazykem. Zmizí i osobní, lidský přístup a emoce. Mnohem lepší je napsat „práci jsme udělali“ nebo „vedu společnost“.


Používejte srovnání

Když něco vysvětlujete, stojí za to použít srovnání, které čtenáři objasní, co má v dané chvíli k dispozici. Zadáváte počet lidí? Dodejte, že je to například počet obyvatel Bratislavy nebo jiného města či obce. Zadáváte velikost oblasti? Porovnejte to například s fotbalovým stadionem. To stimuluje představivost a umožňuje čtenáři lépe porozumět danému tématu.

Hlavní zásady, jakým stylem psát články o vaší společnosti - blogujeme styly akym pisat clanky 4 1


Dbejte na jazykovou správnost

Očividná věc, která však stojí za zmínku. Na webových stránkách společností, se často nachází množství překlepů nebo chyb v interpunkci. Správným psaním článků v slovenském jazyce dáváte čtenáři najevo, že si vážíte svého příjemce a jste spolehliví v tom, co děláte.


Buďte specifičtí

Na vaše stránky přišel čtenář, aby získal konkrétní informace. Proto byste mu při psaní článků měli dát to, co očekává, bez zbytečné složitosti. Vyhněte se slovům, které nic neznamenají, například „svébytný styl“. Slova jako „profesionální“ nebo „moderní“ jsou podobně prázdné. Dobře, můžete je použít, ale pouze pokud je za nimi beton. „Jsme moderní společnost, která používá technologii X a Y.“
Abyste čtenáři urychlili hledání konkrétní informace, kterou potřebuje, vyzkoušejte do článků zařadit obsah. Více o tom, proč je struktura a obsah pro článek důležitý.

Hlavní zásady, jakým stylem psát články o vaší společnosti - blogujeme styly akym pisat clanky 5 1

Jakým stylem psát články pro svou značku?


Výše uvedené zásady jsou první věcí, kterou se při psaní článků vyplatí si osvojit. Pak je načase přemýšlet o tom, jak budete komunikovat se svým publikem. Styl, který si vyberete, by měl být v souladu s filozofií vaší společnosti a vhodný pro vaše zákazníky.
Pokud si chcete vybrat ten správný styl pro svou značku, položte si několik otázek:


Budete kontroverzní a expresivní, silně ovlivňujete emoce příjemců?
Chystáte se zaměřit především na věcné odborné materiály, nebo se ve vaší nabídce objeví i zábavné prvky?
Chystáte se používat hovorový jazyk nebo si vyberete odborný styl?
Chystáte se vtipně obarvit realitu nebo jste spíše za fakta bez citového podbarvení?

Při odpovídání na výše uvedené otázky zvažte:

  • vlastnosti vašeho odvětví,
  • vlastnosti své klienty,
  • nápad na ucelený obraz vaší společnosti.
Hlavní zásady, jakým stylem psát články o vaší společnosti - blogujeme styly akym pisat clanky 6 1

Charakteristika odvětví

Je známo, že další prvky popisu jsou jiné pro specializované zdravotnické prostředky, jiné pro oblečení a jiné pro potraviny. Proto by měl být počet podrobností o vašich produktech adekvátní vašemu odvětví a očekáváním zákazníků.


Charakteristika klientů

Důležitá je i znalost cílové skupiny. Váš klient by měl přijmout a porozumět jazyku, kterým mluvíte. Je zřejmé, že jinak oslovujeme mladých lidí, jinak lidi ve středním věku a jinak seniory. Ne každé skupině se budou líbit adolescentní výroky nebo naopak fráze považovány za strojené a sofistikované.

Hlavní zásady, jakým stylem psát články o vaší společnosti - blogujeme styly akym pisat clanky 7 1


Image společnosti

Zvažte také celkovou strategii, kterou jste si na začátku vybrali. Zamyslete se nad tím, jaký styl bude vaší značce sedět, jak si ji představujete a snažte se ji důsledně kultivovat. Intuice je často nejlepším poradcem při výběru stylu, koneckonců – svou firmu a své zákazníky znáte nejlépe.


Pokud potřebujete pomoci s budováním firemní identity, nebo kvalitním Copywriting – neváhejte a obraťte se na specialisty z online marketingové agentury. Jsme tu pro vás.