Hlavné zásady, akým štýlom písať články o vašej spoločnosti

Hlavné zásady, akým štýlom písať články o vašej spoločnosti - blogujeme styly akym pisat clanky 1

Ako písať články o vašej spoločnosti? To je jedna zo zásadných otázok, ktorú si kladie mnoho podnikateľov. Spôsob komunikácie s potenciálnymi klientmi buduje ich mienku o vašej spoločnosti i záujem o portfóliu produktov a služieb. Aký štýl je účinný pri písaní článkov o značke a aký štýl pre vašu značku zvoliť – to sa dozviete v dnešnom článku.

Aký štýl pri písaní článkov je účinný? Niekoľko užitočných pravidiel

Dobrý marketingový text má iné kvality ako dobrý literárny text. Obe formy sú radikálne odlišné a majú rôzne úlohy. Ak chcete efektívne komunikovať so svojim publikom ako podnikateľ, držte sa týchto niekoľkých pravidiel.

Hlavné zásady, akým štýlom písať články o vašej spoločnosti - blogujeme styly akym pisat clanky 2

Naučte sa písať články s krátkymi vetami

Dôležité pravidlo, ktoré ovplyvňuje lepšie porozumenie obsahu a vytvára tú správnu dynamiku čítania. Často chceme inštinktívne napchať niekoľko myšlienok do jednej vety. Je však lepšie ich rozdeliť na niekoľko častí. Potom bude jednoduchšie vyzdvihnúť jednotlivé posolstvá. Písanie článkov s dôrazom na SEO a samozrejme tiež používateľovu skúsenosť (UX) sa vďaka krátkym vetám zásadne líši od klasických literárnych diel, akými sú napríklad romány. Pridlhé a zložité vety môžu byť tiež dôvodom, prečo váš blog nikto nečíta. Objavte tiež 3 najväčšie chyby pri písaní článkov.

Používajte jednoduché slová

Ak píšete články o svojom odbore, automaticky používate odborné slová. Nezabudnite však, že váš čitateľ ich vôbec nemusí poznať. Ak používate málo známe slovo, vysvetlite mu ho v texte, v samostatnej tabuľke alebo v poznámke pod čiarou. Táto zásada platí aj pre zjednodušenie. Ak nájdete jednoduchšiu náhradu, použite ju!

Hlavné zásady, akým štýlom písať články o vašej spoločnosti - blogujeme styly akym pisat clanky 3

Vyhnite sa pasívnemu hlasu

Ďalšie pravidlo – pri písaní článkov sa vyhýbajte pasívnemu tvaru slovies, ako: „práca bola vykonaná“ alebo „spoločnosť je vedená“. Narúša to dynamiku a je to tiež spojené s nepríjemným úradným jazykom. Zmizne aj osobný, ľudský prístup a emócia. Oveľa lepšie je napísať „prácu sme urobili“ alebo „vediem spoločnosť“.

Používajte porovnania

Keď niečo vysvetľujete, stojí za to použiť porovnanie, ktoré čitateľovi objasní, čo má v danej chvíli k dispozícii. Zadávate počet ľudí? Dodajte, že je to napríklad počet obyvateľov Bratislavy alebo iného mesta či obce. Zadávate veľkosť oblasti? Porovnajte to napríklad s futbalovým štadiónom. To stimuluje predstavivosť a umožňuje čitateľovi lepšie porozumieť danej téme.

Hlavné zásady, akým štýlom písať články o vašej spoločnosti - blogujeme styly akym pisat clanky 4

Dbajte na jazykovú správnosť

Očividná vec, ktorá však stojí za zmienku. Na webových stránkach spoločností, sa často nachádza množstvo preklepov alebo chýb v interpunkcii. Správnym písaním článkov v slovenskom jazyku dávate čitateľovi najavo, že si vážite svojho príjemcu a ste spoľahliví v tom, čo robíte.

Buďte špecifickí

Na vaše stránky prišiel čitateľ, aby získal konkrétne informácie. Preto by ste mu pri písaní článkov mali dať to, čo očakáva, bez zbytočnej zložitosti. Vyhnite sa slovám, ktoré nič neznamenajú, napríklad „svojský štýl“. Slová ako „profesionálny“ alebo „moderný“ sú podobne prázdne. Dobre, môžete ich použiť, ale iba ak je za nimi betón. „Sme moderná spoločnosť, ktorá používa technológiu X a Y.“

Aby ste čitateľovi urýchlili hľadanie konkrétnej informácie, ktorú potrebuje, vyskúšajte do článkov zaradiť obsah. Zistite viac o tom, prečo je štruktúra a obsah pre článok dôležitý.

Hlavné zásady, akým štýlom písať články o vašej spoločnosti - blogujeme styly akym pisat clanky 5

Akým štýlom písať články pre svoju značku?

Vyššie uvedené zásady sú prvou vecou, ​​ktorú sa pri písaní článkov oplatí si osvojiť. Potom je načase premýšľať o tom, ako budete komunikovať so svojim publikom. Štýl, ktorý si vyberiete, by mal byť v súlade s filozofiou vašej spoločnosti a vhodný pre vašich zákazníkov.

Ak si chcete vybrať ten správny štýl pre svoju značku, položte si niekoľko otázok:

Budete kontroverzní a expresívni, silne ovplyvňujete emócie príjemcov?

Chystáte sa zamerať predovšetkým na vecné odborné materiály, alebo sa vo vašej ponuke  objavia aj zábavné prvky?

Chystáte sa používať hovorový jazyk alebo si vyberiete odborný štýl?

Chystáte sa vtipne zafarbiť realitu alebo ste skôr za fakty bez citového podfarbenia?

Pri odpovedaní na vyššie uvedené otázky zvážte:

  • vlastnosti vášho odvetvia,
  • vlastnosti svojich klientov,
  • nápad na ucelený obraz vašej spoločnosti.
Hlavné zásady, akým štýlom písať články o vašej spoločnosti - blogujeme styly akym pisat clanky 6

Charakteristika odvetvia

Je známe, že ďalšie prvky popisu sú iné pre špecializované zdravotnícke pomôcky, iné pre oblečenie a iné pre potraviny. Preto by mal byť počet podrobností o vašich produktoch adekvátny vášmu odvetviu a očakávaniam zákazníkov.

Charakteristika klientov

Dôležitá je aj znalosť cieľovej skupiny. Váš klient by mal prijať a porozumieť jazyku, ktorým hovoríte. Je zrejmé, že inak oslovujeme mladých ľudí, inak ľudí v strednom veku a inak seniorov. Nie každej skupine sa budú páčiť adolescentné výroky alebo naopak frázy považované za strojené a sofistikované.

Hlavné zásady, akým štýlom písať články o vašej spoločnosti - blogujeme styly akym pisat clanky 7

Imidž spoločnosti

Zvážte tiež celkovú stratégiu, ktorú ste si na začiatku vybrali. Zamyslite sa nad tým, aký štýl bude vašej značke sedieť, ako si ju predstavujete a snažte sa ju dôsledne kultivovať. Intuícia je často najlepším poradcom pri výbere štýlu, koniec koncov – svoju firmu a svojich zákazníkov poznáte najlepšie.

Ak potrebujete pomôcť s budovaním firemnej identity, alebo kvalitným copywritingom – neváhajte a obráťte sa na špecialistov z online marketingovej agentúry. Sme tu pre vás.