Ovlivňuje délka článku jeho popularitu na webu? – 1. část

dĺžka článku

Mnoho tvůrců webu se ptá, zda má délka článku vliv na SEO a také na uživatele. Větší délka článku nabízí více možností využití SEO technik i zahrnutí více užitečných informací pro uživatele. Na druhé straně, zbytečně dlouhý článek se nemusí vyplatit. Měli byste při psaní obsahu vůbec zvažovat počet znaků? Na tyto a související otázky se dnes pokusíme odpovědět.

délka článku

Rozsáhlá délka textu, nebo – je dlouhý článek i dobrý článek?

Odpověď, jako obvykle v kontextu SEO, zní: záleží. Délku článku ovlivňují dva základní faktory – předmět článku a očekávání čtenáře/uživatele.

Například při psaní nějakého návodu, který krok za krokem popisuje, jak (například) zveřejnit krátké video na Facebooku bude délka článku výrazně menší než například při popisu celého vašeho příběhu na sociálních sítích.

délka článku

Proč tomu tak je? První téma vyžaduje mnohem méně informací než druhé. Navíc uživatel, který chce zjistit, jak na Facebooku zveřejnit krátké video, očekává krátkou a konkrétní radu, tedy i krátkou délku textu. Člověk, který chce znát například historii sociálních médií, je připraven absorbovat co nejvíce klíčových informací o tomto tématu. Délka článku tedy přímo souvisí s výběrem tématu.

Samozřejmě není žádným tajemstvím, že většina uživatelů internetu preferuje krátký obsah, který dokáže spolknout za krátkou dobu. Není tomu však vždy tak. Ne na všechny otázky lze odpovědět jednou větou. O tom vám nejvíc řeknou copywriteři. Délka článku by měla odpovídat množství a typu informací, které plánujete obsáhnout.

délka článku

Jakou délku textu Google vysoce oceňuje?

Podle Google délka textu neovlivňuje pozici webové stránky ve výsledcích organického vyhledávání. To znamená, že algoritmy vyhledávačů nepočítají znaky a neupřednostňují obsah z hlediska délky článku.

Znamená to, že stránka obsahující 3500 znaků s mezerami není hodnocena výše než stránka obsahující takových znaků 1500. Důležitá je kvalita obsahu. Co to znamená? Kvalitní SEO článek je takový, který vyhovuje potřebám uživatele a obsáhne celé diskutované téma. Pokud krátký blogový příspěvek komplexně odpoví na otázku, nemá smysl jej uměle prodlužovat či opakovat tytéž informace kolem dokola. Google dokáže rozpoznat články, které nepřidávají webu žádnou hodnotu, bez ohledu na to, jaká je délka článku. Myslete na to při psaní.

Jakýkoli dobrý webový obsah:

  • má svou cílovou skupinu a je vytvořena v souladu s jejími potřebami
  • má adekvátní délku článku, bez zbytečných informací a natahování
  • odpovídá na nejčastější dotazy uživatelů týkající se diskutovaného tématu
  • je atraktivní a uživatelsky přitažlivý (např. prezentuje statistiky ve formě infografiky)

Pamatujte také, že ne každé téma bude dobře fungovat v písemné formě. Některé druhy obsahu – například „Jak opravit netěsný kohoutek?“ – je nejlepší realizovat například formou videa. Pokud jste však na danou tému již vypracovali článek nebo infografiku, vyzkoušejte recyklaci obsahu do nové formy. V rámci videa se divák lépe zorientuje ve vykonávaných činnostech a materiál mu bude nápomocnější než slovní popis jednotlivých kroků. Co se týče délky článku v případě, že jste již nějaký napsali – držte se konkrétních faktů a text zbytečně nezahlcujte informacemi, které přímo nesouvisí s vaším tématem.

Každý video nebo audio materiál (např. podcast) však potřebuje dobrý článek vhodné délky, který bude popisovat obsah a účel. Užitečným doplňkem k podcastům je přepis, který bude přínosem pro uživatele, kteří raději čtou než poslouchají. V článku, který je přepisem podcastu je také dobré uvést, jakou problematiku rozebíráte v té které minutě. Délka článku bude sice větší, ale jedná se o užitečné informace. Zjistěte také, proč by delší články měly mít obsah. Více o tom, jaká by měla být délka článků se dozvíte v následující části.