Ovplyvňuje dĺžka článku jeho popularitu na webe? – 1. časť

dĺžka článku

Mnoho tvorcov webu sa pýta, či má dĺžka článku vplyv na SEO a taktiež na používateľov. Väčšia dĺžka článku ponúka viac možností využitia SEO techník aj zahrnutie viacerých užitočných informácií pre používateľov. Na druhej strane, zbytočne dlhý článok sa nemusí vyplatiť. Mali by ste pri písaní obsahu vôbec zvažovať počet znakov? Na tieto a súvisiace otázky sa dnes pokúsime odpovedať.

dĺžka článku

Rozsiahla dĺžka textu, alebo – je dlhý článok aj dobrý článok?

Odpoveď, ako obvykle v kontexte SEO, znie: záleží. Dĺžku článku ovplyvňujú dva základné faktory – predmet článku a očakávania čitateľa/používateľa.

Napríklad, pri písaní nejakého návodu, ktorý krok za krokom popisuje, ako (napríklad) zverejniť krátke video na Facebooku bude dĺžka článku výrazne menšia ako napríklad pri opise celého vášho príbehu na sociálnych sieťach.

Prečo to tak je? Prvá téma vyžaduje oveľa menej informácií ako druhá. Navyše používateľ, ktorý chce zistiť, ako na Facebooku uverejniť krátke video, očakáva krátku a konkrétnu radu, teda i krátku dĺžku textu. Človek, ktorý chce poznať napríklad históriu sociálnych médií, je pripravený absorbovať čo najviac kľúčových informácií o tejto téme. Dĺžka článku teda priamo súvisí s výberom témy.

dĺžka článku

Samozrejme, nie je žiadnym tajomstvom, že väčšina používateľov internetu preferuje krátky obsah, ktorý dokáže zhltnúť za krátky čas. Nie je to však vždy tak. Nie na všetky otázky sa dá odpovedať jednou vetou. O tom vám najviac povedia copywriteri. Dĺžka článku by mala zodpovedať množstvu a typu informácií, ktoré plánujete obsiahnuť.

Akú dĺžku textu Google vysoko oceňuje?

Podľa Google dĺžka textu neovplyvňuje pozíciu webovej stránky vo výsledkoch organického vyhľadávania. To znamená, že algoritmy vyhľadávačov nepočítajú znaky a neuprednostňujú obsah z hľadiska dĺžky článku.

Znamená to, že stránka obsahujúca 3500 znakov s medzerami nie je hodnotená vyššie ako stránka obsahujúca takýchto znakov 1500. Dôležitá je kvalita obsahu. Čo to znamená? Kvalitný SEO článok je taký, ktorý vyhovuje potrebám používateľa a obsiahne celú diskutovanú tému. Ak krátky blogový príspevok komplexne odpovie na otázku, nemá zmysel ho umelo predlžovať či opakovať tie isté informácie dookola. Google dokáže rozpoznať články, ktoré nepridávajú webu žiadnu hodnotu, bez ohľadu na to, aká je dĺžka článku. Myslite na to pri písaní.

dĺžka článku

Akýkoľvek dobrý webový obsah:

  • má svoju cieľovú skupinu a je vytvorená v súlade s jej potrebami
  • má adekvátnu dĺžku článku, bez zbytočných informácií a naťahovania
  • odpovedá na najčastejšie otázky používateľov týkajúce sa diskutovanej témy
  • je atraktívny a užívateľsky príťažlivý (napr. prezentuje štatistiky vo forme infografiky)

Pamätajte tiež, že nie každá téma bude dobre fungovať v písomnej forme. Niektoré druhy obsahu – napríklad „Ako opraviť netesný kohútik?“ – je najlepšie realizovať napríklad formou videa. Ak ste však na danú temú už vypracovali článok alebo infografiku, vyskúšajte recykláciu obsahu do novej formy. V rámci videa sa divák lepšie zorientuje vo vykonávaných činnostiach a materiál mu bude nápomocnejší ako slovný popis jednotlivých krokov. Čo sa týka dĺžky článku v prípade, ak ste už nejaký napísali – držte sa konkrétnych faktov a text zbytočne nezahlcujte informáciami, ktoré priamo nesúvisia s vašou témou.

Každý video alebo audio materiál (napr. podcast) však potrebuje dobrý článok vhodnej dĺžky, ktorý bude popisovať obsah a účel. Užitočným doplnkom k podcastom je prepis, ktorý bude prínosom pre používateľov, ktorí radšej čítajú ako počúvajú. V článku, ktorý je prepisom podcastu je tiež dobré uviesť, akú problematiku rozoberáte v tej ktorej minúte. Dĺžka článku bude síce väčšia, no jedná sa o užitočné informácie.  Zistite tiež, prečo by dlhšie články mali mať obsah. Viac o tom, aká by mala byť dĺžka článkov sa dozviete v nasledujúcej časti.