Ako napísať naozaj dobrý tlačový článok?

tiskový článek

Od prvého nápadu po konečnú publikáciu – tlačový článok (hlavne ten online) a jeho cesta je plná výziev. Ako je možné zaistiť, aby sa váš tlačový článok odlišoval od ostatných? V tomto blogu sa bližšie pozrieme na to, ako vytvoriť obsah, ktorý nielenže upúta pozornosť, ale zároveň zaujme čitateľa, aby ho prečítal až do konca. Na internete, ktorý je plný informácií, je veľmi dôležité vedieť, ako vyzerá naozaj dobrý copywriting.

tlačový článok

Čo potrebujete vedieť pred písaním tlačového článku?

Rozvoj internetu, masmédií a sociálnych sietí umožnil stať sa autorom takmer každému. Za takýchto okolností sa umenie vytvárať dobré tlačové články stáva ešte dôležitejším. Je potrebné si uvedomiť, že tlačový článok má za cieľ poskytnúť informácie, vyjadriť názor alebo analýzu na danú tému.

Tlačový článok je tiež neoddeliteľnou súčasťou všetkých médií, tradičných aj moderných. Tento typ obsahu je stále obzvlášť dôležitý, pretože je hlavným zdrojom vedomostí pre mnohých ľudí. Takéto články sú pre mnohých príjemcov nielen zbierkou informácií, ale aj nástrojom, ktorý formuje ich vnímanie sveta.

Typy tlačových článkov

Musíte vedieť, že rozlišujeme rôzne typy tlačových článkov:

  • informatívny: jeho hlavnou úlohou je sprostredkovať informácie o konkrétnej téme. Mal by byť napísaný objektívne a spoľahlivo, na základe overených zdrojov.
  • publicistický: má za cieľ vyjadriť názor autora na konkrétnu tému. Môže byť napísaný vo forme stĺpca, eseje alebo komentára. Vyniká svojou individualitou a štýlom.
  • analytický: zameriava sa na opis konkrétneho javu, problému alebo udalosti. Autor textu sa snaží prezentovať rôzne aspekty daného prípadu, poukazuje na príčiny, následky a možné riešenia.
  • príručka: obsahuje praktické tipy, rady alebo návody. Jeho účelom je pomôcť čitateľovi vyriešiť problém alebo uľahčiť konkrétne činnosti.
typy tlačových článkov

Vlastnosti a štruktúra tlačového článku alebo ako napísať dobrý text

Zaujíma vás, ako napísať dobrý tlačový článok? Pozrite si našich 11 tipov, ktoré vám pomôžu pripraviť atraktívny obsah, ktorý si vaši príjemcovia budú chcieť prečítať.

Vyberte si pre tlačový článok pútavý a výstižný nadpis

Čo si čitatelia všimnú ako prvé? Určite nadpis, teda názov tlačového článku. Uistite sa, že je pútavý, výstižný a vystihuje podstatu materiálu. Použite silné slová, otázky či tajomné prvky na podnietenie zvedavosti publika – najmä ak sa text okrem tlače objaví aj na internete.

Uistite sa, že urobíte dobrý dojem – vedenie článku

Prvý dojem je mimoriadne dôležitý, preto sa oplatí uistiť sa, že úvod článku je zaujímavý a pútavý. Úvod by mal čitateľa zaujať a vyvolať v ňom chuť prečítať si zvyšok textu. Dobrým spôsobom, ako to urobiť, je položiť nejakú otázku alebo prezentovať nejaký nezjavný fakt.

Nezabudnite na čitateľnosť

V každom texte je dôležité zachovať vhodnú štruktúru a jazyk. Vďaka tomu môže čitateľ ľahko pochopiť posolstvo a sledovať témy, o ktorých autor hovorí. Preto stojí za to venovať pozornosť štruktúre článku, ktorý musí byť ľahko čitateľný a zrozumiteľný. Je dôležité článok rozdeliť na logické časti, ako sú odseky alebo rôzne podsekcie. Čitateľovi to uľahčí orientáciu v texte.

Udržujte vhodný štýl a tón tlačového článku

Ako ukazujú naše skúsenosti, pri tvorbe (nielen) tlačového článku by ste si mali dať záležať na jazyku a štýle, aby bol zrozumiteľný pre široké spektrum adresátov. Vyhnite sa teda príliš komplikovanej slovnej zásobe a zároveň dbajte na gramatickú správnosť a interpunkciu. Tón závisí od témy – môže byť formálnejší alebo menej formálny, no vždy treba prispôsobiť príjemcovi.

Doplňte tlačový článok citátmi a zdrojmi

Tlačové články často využívajú vyjadrenia odborníkov, ľudí súvisiacich s témou alebo svedkov udalostí. Citácie dodávajú textu dôveryhodnosť a umožňujú prezentáciu rôznych uhlov pohľadu. Nezabudnite vždy uviesť zdroj informácií – stačí názov vedeckého článku alebo odkaz v prípade online publikácie.

Obohaťte tlačový článok ilustráciami a fotografiami

Dnes je ťažké si predstaviť, že akýkoľvek článok neobsahuje fotografie. Obrázky, fotografie, gify či infografiky môžu obohatiť materiál, vďaka čomu si čitateľ ľahšie predstaví popisovanú situáciu. Dôležité však je, aby ilustrácie boli adekvátne obsahu a nezavádzali. Musíte zabezpečiť rešpektovanie autorských práv.

vlastnosti tlačového článku

Optimalizujte svoj tlačový článok

Ak chcete zverejniť svoje informácie na internete, bude vám účtovaný poplatok za optimálne využitie. Zapamätaním si SEO článku zviditeľnite svoj text vo výsledkoch vyhľadávania a prilákajte viac čitateľov . A určite vám na tom záleží.

​Poskytnite v tlačovom článku konkrétne informácie

Každá tlačová správa musí vychádzať z overených a spoľahlivých zdrojov informácií. Prezentujte iba údaje, ktoré môžete potvrdiť a zdokumentovať. Bez ohľadu na tému je dôležité, aby čitateľ mohol dôverovať obsahu, ktorý mu predkladáte.

Navyše, vašich príjemcov zaujímajú konkrétne informácie, preto sa oplatí zahrnúť do tematických tlačových článkov čo najviac faktov, čísel a štatistík. Vďaka tomu bude text hodnotnejší a presvedčivejší. Zároveň pamätajte na striedmosť – príliš veľa údajov môže byť zaťažujúce.

Tlačový článok jasne ukončite

K samotnému zloženiu článku patrí aj záver. Toto je moment, keď čitateľovi pripomeniete kľúčové aspekty a závery, ktoré chcete, aby si zapamätal. Vaše zhrnutie by malo byť jasné a zrozumiteľné, aby čitateľ mohol ľahko absorbovať a pochopiť hlavné posolstvo tlačového článku.

Chcete napísať článok pre tlač? Pamätajte, že copywriting nie je len o poskytovaní informácií, ale aj o schopnosti zaujať čitateľa a podať tému atraktívnym spôsobom. Preto sa oplatí postarať sa o každý aspekt textu, ktorý vytvoríte, aby ste dosiahli zamýšľaný efekt a oslovili čo najširšie publikum.