Jak napsat opravdu dobrý tiskový článek?

tiskový článek

Od prvního nápadu po konečnou publikaci – tiskový článek (hlavně ten online) a jeho cesta je plná výzev. Jak lze zajistit, aby se váš tiskový článek odlišoval od ostatních? V tomto blogu se blíže podíváme na to, jak vytvořit obsah, který nejenže upoutá pozornost, ale zároveň zaujme čtenáře, aby ho přečetl až do konce. Na internetu, který je plný informací, je velmi důležité vědět, jak vypadá opravdu dobrý copywriting.

tiskový článek

Co potřebujete vědět před psaním tiskového článku?

Rozvoj internetu, masmédií a sociálních sítí umožnil stát se autorem téměř každému. Za takových okolností se umění vytvářet dobré tiskové články stává ještě důležitějším. Je třeba si uvědomit, že tiskový článek má za cíl poskytnout informace, vyjádřit názor nebo analýzu na dané téma.

Tiskový článek je také nedílnou součástí všech médií, tradičních i moderních. Tento typ obsahu je stále obzvláště důležitý, protože je hlavním zdrojem znalostí pro mnohé lidi. Takové články jsou pro mnohé příjemce nejen sbírkou informací, ale také nástrojem, který formuje jejich vnímání světa.

Typy tiskových článků

Musíte vědět, že rozlišujeme různé typy tiskových článků:

  • informativní: jeho hlavním úkolem je zprostředkovat informace o konkrétním tématu. Měl by být napsán objektivně a spolehlivě, na základě ověřených zdrojů.
  • publicistický: má za cíl vyjádřit názor autora na konkrétní téma. Může být napsán ve formě sloupce, eseje nebo komentáře. Vyniká svojí individualitou a stylem.
  • analytický: zaměřuje se na popis konkrétního jevu, problému nebo události. Autor textu se snaží prezentovat různé aspekty daného případu, poukazuje na příčiny, následky a možná řešení.
  • příručka: obsahuje praktické tipy, rady nebo návody. Jeho účelem je pomoci čtenáři vyřešit problém nebo usnadnit konkrétní činnosti.
Typy tiskových článků

Vlastnosti a struktura tiskového článku nebo jak napsat dobrý text

Zajímá vás, jak napsat dobrý tiskový článek? Prohlédněte si našich 11 tipů, které vám pomohou připravit atraktivní obsah, který si vaši příjemci budou chtít přečíst.

Vyberte si pro tiskový článek poutavý a výstižný nadpis

Čeho si čtenáři všimnou jako první? Určete nadpis, tedy název tiskového článku. Ujistěte se, že je poutavý, výstižný a vystihuje podstatu materiálu. Použijte silná slova, otázky či tajemné prvky k podnícení zvědavosti publika – zvláště pokud se text kromě tisku objeví i na internetu.

Ujistěte se, že uděláte dobrý dojem – vedení článku

První dojem je mimořádně důležitý, proto se vyplatí ujistit se, že úvod článku je zajímavý a poutavý. Úvod by měl čtenáře zaujmout a vyvolat v něm chuť přečíst si zbytek textu. Dobrým způsobem, jak to udělat, je položit nějakou otázku nebo prezentovat nějaký nezjevný fakt.

Nezapomeňte na čitelnost

V každém textu je důležité zachovat vhodnou strukturu a jazyk. Díky tomu může čtenář snadno pochopit poselství a sledovat témata, o kterých autor mluví. Proto stojí za to věnovat pozornost struktuře článku, který musí být snadno čitelný a srozumitelný. Je důležité článek rozdělit na logické části, jako jsou odstavce nebo různé podsekce. Čtenáři to usnadní orientaci v textu.

Udržujte vhodný styl a tón tiskového článku

Jak ukazují naše zkušenosti, při tvorbě (nejen) tiskového článku byste si měli dát záležet na jazyku a stylu, aby byl srozumitelný pro široké spektrum adresátů. Vyhněte se tedy příliš komplikované slovní zásobě a zároveň dbejte na gramatickou správnost a interpunkci. Tón závisí na tématu – může být formálnější nebo méně formální, ale vždy je třeba přizpůsobit příjemci.

Doplňte tiskový článek citáty a zdroji

Tiskové články často využívají vyjádření odborníků, lidí souvisejících s tématem nebo svědků událostí. Citace dodávají textu důvěryhodnost a umožňují prezentaci různých úhlů pohledu. Nezapomeňte vždy uvést zdroj informací – stačí název vědeckého článku nebo odkaz v případě online publikace.

Obohaťte tiskový článek ilustracemi a fotografiemi

Dnes je obtížné si představit, že jakýkoli článek neobsahuje fotografie. Obrázky, fotografie, gify či infografiky mohou obohatit materiál, díky čemuž si čtenář snáze představí popisovanou situaci. Důležité však je, aby ilustrace byly adekvátně obsahu a nezaváděly. Musíte zajistit respektování autorských práv.

Optimalizujte svůj tiskový článek

Chcete-li zveřejnit své informace na internetu, bude vám účtován poplatek za optimální využití. Zapamatováním si SEO článku zviditelněte svůj text ve výsledcích vyhledávání a přilákejte více čtenářů. A určitě vám na tom záleží.

Optimalizujte svůj tiskový článek

Poskytněte v tiskovém článku konkrétní informace

Každá tisková zpráva musí vycházet z ověřených a spolehlivých zdrojů informací. Prezentujte pouze údaje, které můžete potvrdit a zdokumentovat. Bez ohledu na téma je důležité, aby čtenář mohl důvěřovat obsahu, který mu předkládáte.

Navíc, vaše příjemce zajímají konkrétní informace, proto se vyplatí zahrnout do tematických tiskových článků co nejvíce faktů, čísel a statistik. Díky tomu bude text hodnotnější a přesvědčivější. Zároveň pamatujte na střídmost – příliš mnoho údajů může být zatěžující.

Tiskový článek jasně ukončete

K samotnému složení článku patří i závěr. Toto je moment, kdy čtenáři připomenete klíčové aspekty a závěry, které chcete, aby si zapamatoval. Vaše shrnutí by mělo být jasné a srozumitelné, aby čtenář mohl snadno absorbovat a pochopit hlavní poselství tiskového článku.

Chcete napsat článek pro tisk? Pamatujte, že copywriting není jen o poskytování informací, ale také o schopnosti zaujmout čtenáře a podat téma atraktivním způsobem. Proto se vyplatí postarat se o každý aspekt textu, který vytvoříte, abyste dosáhli zamýšleného efektu a oslovili co nejširší publikum.