7 tipov, ako vytvoriť evergreen obsah

evergreen obsah

Práve evergreen obsah, teda písanie textov, ktoré obstoja v skúške času, je liekom na krátkodobý záujem čitateľov. V súčasnosti totiž čelíme informačnému preťaženiu, míňajúcich sa trendov a dočasnej móde. Nie je preto prekvapujúce, že zverejňovať obsah, ktorý je dnes rovnako aktuálny ako budúci rok, je neuveriteľné umenie a veľmi žiaduca stratégia. Ako teda pripraviť evergreen obsah a využiť ho vo svojej obsahovej marketingovej stratégii?

evergreen obsah

Čo radíme pod evergreen obsah v online marketingu?

Publikujete online? Takže viete, že internet je dnes plný rôznych textov, blogových príspevkov a SEO článkov, takže je čoraz ťažšie vyniknúť a upútať pozornosť čitateľov. Kľúčovým prvkom content marketingu sa stáva zverejňovanie stále aktuálneho obsahu na webe, teda takého, ktorý nielen upúta pozornosť čitateľov, ale si aj dlhšie udrží svoju hodnotu.

Toto je typ materiálu, ktorý označuje termín evergreen content. Ide o večný obsah, ktorý časom nestráca svoju hodnotu. Nájdeme medzi nimi články, návody a blogové príspevky, ktoré zostávajú pre čitateľov aktuálne a užitočné po dlhú dobu.

To všetko znamená, že evergreen obsah láka čitateľov a generuje návštevnosť nielen v čase vydania, ale aj na dlhé roky dopredu. Na rozdiel od noviniek alebo sezónnych článkov, tento typ obsahu je aktuálny a nemá dátum vypršania platnosti a je možné ho použiť mnohokrát.

Aký vplyv má evergreen obsah na SEO?

Už viete, čo patrí pod evergreen obsah. Tu treba poznamenať, že sa oplatí vytvárať evergreen obsah, pretože zohráva mimoriadne dôležitú úlohu pri optimalizácii pre vyhľadávače, teda pri SEO. Na rozdiel od materiálov s krátkou dobou platnosti, ktoré rýchlo strácajú hodnotu a čitateľský záujem, evergreen obsah umožňuje udržať organickú návštevnosť na webe dlhší čas.

Všetko preto, že algoritmy vyhľadávacích nástrojov, ako je Google, oceňujú odolný a hodnotný obsah. Nie je preto prekvapujúce, že evergreen obsah môže prispieť k pozitívnemu vplyvu na umiestnenie webovej stránky vo výsledkoch vyhľadávania . V praxi to znamená, že web s dobre napísaným evergreenom má väčšiu šancu dosiahnuť vysokú pozíciu v rebríčku vyhľadávačov, čo sa následne premieta do väčšej online viditeľnosti.

Určite viete, že dnes nestačí napísať článok. Cieľom je vytvoriť odolné a univerzálne materiály, ako je evergreen obsah. To znamená, že takéto texty sú príťažlivé pre široké publikum a nestrácajú na aktuálnosti.

Za zmienku tiež stojí, že evergreen obsah SEO môže pomôcť zvýšiť autoritu webovej stránky v očiach vyhľadávačov. Poskytovaním kvalitných článkov bude váš web vnímaný ako zdroj vedomostí, čo následne vedie k lepšiemu umiestneniu. Vďaka tomu môžete zvýšiť pozíciu svojho webu v Google, najmä ak použijete správne kľúčové slová.

Ako vytvoriť evergreen články?

Každý deň vznikajú tisíce nových blogových príspevkov a množstvo SEO obsahu. Ako sa teda od nich odlíšiť a upútať pozornosť čitateľov? Ukazuje sa, že evergreen obsah prináša majiteľom webových stránok množstvo výhod. Mali by byť zahrnuté do plánu copywritera? Samozrejme!

Vyberte si správnu tému pre evergreen obsah

Zverejňujete predovšetkým aktuálny obsah? Potom určite viete, že prvým krokom k vytvoreniu atraktívneho textu je výber tematického okruhu. To isté platí aj pri tvorbe evergreen obsahu, aj keď tu sa musíte zamerať na informácie, ktoré budú čitateľov zaujímať dlhodobo. Preto by ste sa mali vyhýbať novinkám alebo trendom, ktoré rýchlo pominú.

Stojí za zváženie, čo je univerzálne a nezávislé od meniacej sa reality. Príklady evergreen tém zahŕňajú rady v oblasti zdravia, výchovy detí, varenia či záhradkárčenia. Je dobré venovať pozornosť aj tomu, čo zaujíma vašich adresátov – oplatí sa analyzovať štatistiky návštevnosti a komentáre pod článkami.

téma pre evergreen obsah

Vykonajte vyhľadávanie a analýzu kľúčových slov

Pri vytváraní evergreen obsahu sa oplatí vykonať analýzu kľúčových slov, ktorá pomôže identifikovať výrazy a frázy, ktoré si udržia svoju popularitu.

Keď sa vám podarí vybrať tému, ktorá je univerzálna a nesúvisí s konkrétnym časom alebo udalosťou, môžete začať s analýzou. Ak to chcete urobiť, vyskúšajte niektoré z týchto nástrojov na analýzu. Pri vytváraní evergreen obsahu sa nezabudnite vyhnúť dopytom, ktoré sú príliš všeobecné alebo súvisiace s aktuálnymi udalosťami, ktoré môžu časom stratiť svoju hodnotu. Siahnite radšej po long tail kľúčových slovách.

Príklady nadčasového obsahu zahŕňajú:

  • návody krok za krokom (návod na opravu bicykla alebo recept na domáci koláč)
  • zoznamy najlepších produktov, napríklad najzaujímavejšie kuchárske knihy
  • vzdelávacie články, napríklad ako sa starať o izbové rastliny či ako sa naučiť fotiť
  • inšpiratívne či motivujúce príbehy, ktoré časom nestrácajú na hodnote

Ak plánujete na svojej webovej lokalite používať evergreen obsah, musíte si vybrať príklady evergreen textov. Pamätajte však, že to nemusia byť len články. Využite aj infografiku, e-knihy či videá. Použite rôzne formáty, aby ste oslovili čo najširšie publikum a zvýšili svoj dosah.

Postarajte sa o kvalitu a hodnotu evergreen obsahu

Po výbere vhodnej evergreenovej témy sa môžete zamerať na kvalitu a vecnú hodnotu textu. Čitatelia ocenia evergreen obsah, ktorý im poskytne komplexné informácie a praktické rady. Preto sa oplatí investovať čas do solídnej vecnej prípravy – čítania vedeckých článkov, rozhovorov s odborníkmi či študovania štatistík.

Snažte sa tiež vyhnúť duplicite informácií, ktoré sú už dostupné online. Dobre napísaný evergreen obsah vždy pridáva niečo zo seba, napríklad vlastné skúsenosti alebo analýzy. Vytvorte teda materiály, ktoré budú nápomocné, inšpiratívne alebo vzdelávacie. Takto si vybudujete lojalitu svojho publika a zvýšite svoje šance na dlhodobý úspech.

Použite prístupný jazyk a štýl na vytváranie evergreen obsahu

Už viete, že evergreen obsah zahŕňa rôzne návody, zoznamy či vzdelávacie texty. Pamätajte, že sa musíte postarať o ich jazyk a štýl. Píšte prístupným, zrozumiteľným a pútavým spôsobom, aby ste upútali pozornosť čitateľov. Vyhnite sa nadmernému používaniu zložitej slovnej zásoby alebo dlhých, spletitých viet.

Počítajte tiež s tým, že dobrý evergreen obsah musí byť vizuálne atraktívny. Preto sa oplatí používať odseky, podnadpisy alebo tučné písmo na uľahčenie čítania.

Optimalizujte evergreen obsah

Evergreen obsah podľa odborníkov láka používateľov internetu, ak je bohatý na informácie a poznatky, ktoré časom nestrácajú na hodnote. Snažte sa, aby vaše texty boli komplexné a obsiahle a zároveň ľahko zrozumiteľné pre čitateľov.

Aby však používatelia mohli čítať obsah webu, musia nadčasové texty dosahovať vysoké pozície vo výsledkoch vyhľadávania. To sa stane, ak sú optimalizované pre SEO. Nezabudnite teda použiť vhodné kľúčové slová, meta popisy a nadpisy H1 a H2. Dobre premyslená optimalizácia pomôže vašim článkom zostať na popredných miestach rebríčka dlhšie.

optimalizujte evergreen obsah

Nezabudnite aktualizovať svoj evergreen obsah

Teraz viete, ako vytvoriť evergreen obsah. Je potrebné pripomenúť, že aj ten najlepší text môže vyžadovať menšie zmeny alebo doplnenia, aby zostal hodnotný. Ak si po určitom čase všimnete, že váš článok už neplní svoj účel, oplatí sa ho aktualizovať. Môže ísť napríklad o doplnenie nových informácií, doplnenie štatistických údajov alebo opravu vecných chýb. Evergreen obsah vďaka tomu zostane pre čitateľov atraktívny a bude sa držať na vysokých pozíciách vo výsledkoch vyhľadávania.