Kto je copywriter? Zistite, ako rozpoznať dobrého tvorcu obsahu

copywriter

Copywriter je ideálnou voľbou, ak chcete vytvoriť pozitívny obraz o vašej spoločnosti, propagovať svoju ponuku či osloviť viac zákazníkov. Stavte na content marketing, teda obsahový marketing. A ak nemáte čas na vlastnú tvorbu obsahu na internete, nadviažte spoluprácu s našimi odborníkmi. Kto to vlastne je copywriter a čo presne pre vás v rámci online marketingu a SEO môže urobiť? Zistite, aké vlastnosti by mal mať človek, ktorý sa živí ako profesionálny copywriter.

copywriter

Copywriter – kto to je a čo robí?

Copywriter je vo všeobecnosti osoba, ktorá vytvára texty, ktoré sa používajú na marketingové účely. Jeho úlohou je osloviť príjemcu, komunikovať s ním v príslušnom jazyku a vzbudiť v ňom záujem o značku, produkt či službu. Hlavnou činnosťou copywritera je povzbudiť a motivovať príjemcu ku konkrétnej akcii, akou je napríklad nákup, prihlásenie sa na odber noviniek a pod.

copywriter

Aké texty vytvára copywriter? V prvom rade sú to:

 • texty pre webové stránky,
 • blogové príspevky,
 • odborné články,
 • popisy produktov a služieb,
 • reklamné slogany a texty,
 • back-end texty,
 • sponzorované články,
 • PR články,
 • texty na bannery, letáky a plagáty,
 • texty do newsletterov,
 • texty na publikovanie na sociálnych sieťach atď.

Copywriting je umenie písania textov, ktoré by mali byť zaujímavé, presvedčivé, originálne, jedinečné a kvalitné. Vytvoriť dobrý text, ktorý zaujme čitateľa a dokonale splní svoju úlohu, je mnohokrát poriadna výzva. To je dôvod, prečo by mal mať copywriter určité vlastnosti, vďaka ktorým bude dokonalý pre svoju profesiu. Zistite tiež, ako písať články s dôrazom na SEO.

Chcete propagovať svoju spoločnosť a osloviť nových zákazníkov? Špecialisti sa budú zaoberať okrem iného prípravou kvalitného a aktuálneho obsahu, ktorý vám umožní vyniknúť a posilniť vašu pozíciu na webe.

copywriter

Aké schopnosti by mal mať copywriter?

Základnou zručnosťou copywritera je tzv. „ľahké pero“. Stačí však schopnosť ľahkého písania a dokonalá znalosť gramatiky a pravopisu? No určite nie. Copywriter – teda osoba, ktorá tvorí obsah pre online prostredie, by mala byť schopná vybrať si správny jazyk a štýl komunikácie pre konkrétnu skupinu príjemcov a kanál, pre ktorý tvorí. Copywriter by mal vedieť písať aj predajné texty, poznať vhodné techniky presviedčania a používať ich vo svojich textoch. Zistite viac o zásadách, akým štýlom písať články o vašej spoločnosti.

Copywriter často vytvára obsah z rôznych oblastí a odvetví. Preto sa od neho vyžaduje aj schopnosť výskumu a efektívna orientácia, teda vyhľadávanie informácií na akúkoľvek tému. Osoba vykonávajúca túto profesiu copywritera spolupracuje s marketingovým oddelením, vypracúva komunikačnú stratégiu a stará sa o súvislú komunikáciu informácií o firme či značke. Online marketing by preto mal byť jednou z hlavných oblastí záujmu copywritera.

copywriter

Ako spoznáte dobrého copywritera?

Stojí za zmienku, že existujú rôzne druhy profesie copywritera, vrátane:

 • autor contentu (obsahu) – ide o copywritera, ktorý píše kvalitný obsah pre webové stránky. Tento obsah okrem iného pomáha budovať značku a posilňuje tiež pozitívny imidž značky,
 • autor SEO článkov – osoba, ktorá vytvára obsah, ktorého cieľom je umiestnenie webovej stránky čo na popredných miestach vo vyhľadávaní Google. Pozná pravidlá SEO a svoje texty prispôsobuje aktuálnym požiadavkám vyhľadávača.

Často však v marketingových agentúrach tieto funkcie vykonáva tá istá osoba. Je to copywriter, ktorý nielen vytvára hodnotný obsah, ale vie ho aj optimalizovať, teda vie, aké kľúčové slová použiť . Môže využívať dostupné nástroje, ktoré mu napríklad umožňujú vyhľadávať vhodné kľúčové frázy. Dobrý textár preto pri písaní myslí na používateľov aj na vyhľadávacích robotov Google.

Stručne povedané, dôveryhodný copywriter je osoba, ktorá:

 • má „ľahké pierko“,
 • pozná techniky predaja,
 • vie používať jazyk výhod,
 • zaujíma sa o online marketing a pozná aktuálne trendy,
 • vytvára texty prispôsobené danej cieľovej skupine,
 • vie, ako zapôsobiť na publikum,
 • dokáže nájsť informácie o akejkoľvek téme,
 • používa veľa zdrojov,
 • je kreatívna,
 • pozná pravidlá SEO,
 • je spoľahlivá a dodržiava termíny – dodáva a publikuje texty včas,
 • má vlastné portfólio, ktoré dokazuje jej schopnosti.

Vykonávanie aktivít v oblasti content marketingu prináša spoločnosti množstvo výhod. Umožňuje predovšetkým vytvárať pozitívny imidž, upútať pozornosť príjemcov, zaujať ich a získať si ich dôveru. Hodnotný obsah zdvihne aj vašu pozíciu vo vyhľadávači Google.

Nemáte čas vytvárať obsah na internete alebo máte pocit, že váš blog nikto nečíta? Obráťte sa na profesionálov. Naši copywriteri pre vás napíšu vecné odborné články, ktoré posilnia váš imidž odborníka, oslovia vašich zákazníkov a efektívne odprezentujú vašu spoločnosť, produkt alebo službu.