Hlavné princípy písania o vašej značke alebo aký štýl písania zvoliť – 1. časť

Hlavné princípy písania o vašej značke

Štýl písania, aký zvolíte pri komunikácií vašej značky s potenciálnymi či existujúcimi zákazníkmi je zásadný a dôležitý. Keďže štýl písania a komunikácie vytvára v mysliach zákazníkov obraz o vašej spoločnosti, pri jeho výbere by ste mali zbystriť pozornosť. Zistite, aký štýl písania je efektívny pre vašu značku a aké princípy je potrebné pri výbere správneho štýlu písania zohľadniť.

Užitočné pravidlá pri výbere správneho štýlu písania

Dobrý marketingový text má iné vlastnosti ako dobrý literárny text. Štýl písania je v oboch prípadoch radikálne odlišný. Takéto texty majú totiž rôzne úlohy a ciele. Ak chcete ako podnikateľ efektívne komunikovať so svojím publikom, držte sa týchto niekoľkých pravidiel:

Užitočné pravidlá pri výbere správneho štýlu písania

Píšte krátkymi vetami pre lepšiu členitosť textu

Dôležité pravidlo, ktoré ovplyvňuje lepšie pochopenie obsahu a dynamiku čítania. Často inštinktívne chceme napchať priveľa informácií do jednej vety. Toto je však jedna z najčastejších chýb pri písaní článkov. V prípade, ak zvolíte dlhé a komplikované vety, môže sa stať, že vašich zákazníkov odradíte. Dlhý a zložitý štýl písania môže byť taktiež jeden z dôvodov, prečo váš blog nikto nečíta. Je preto lepšie vety rozdeliť na niekoľko častí tak, aby sa každá zameriavala na jednu maximálne dve posolstvá. Text tak bude čitateľnejší, jednoduchší i prehľadnejší. Skrátka úplne niečo iné ako román Chrám Matky Božej v Paríži od Victora Huga.

Používajte jednoduché slová a odborné výrazy vždy vysvetlite

Ak píšete o svojom odvetví, automaticky používate odborné slová z vášho fachu. Nezáleží na to, či váš biznis pochádza z medicínskeho, technického či potravinárskeho odvetvia, v každom sa vždy nájdu špecifické a odborné výrazy. Pamätajte však, že váš čitateľ ich vôbec nemusí poznať. Pri používaní málo známeho slova ho v texte rozhodne vysvetlite, ideálne v zátvorke alebo v poznámke pod čiarou. V prípade viacerých odborných slov je vhodné zvoliť čo najjednoduchší štýl písania a jednotlivým slovám venovať i samostatné odseky tak, aby ste  celú tému čo najlepšie vysvetlili vašim čitateľom. Zároveň, ak je váš blog rozsiahly, odporúčame vám vytvoriť v úvode praktický obsah, ktorý je dôležitý pre používateľa aj z hľadiska SEO.

Píšte krátkymi vetami pre lepšiu členitosť textu

Pasívny štýl písania nepoužívajte!

Pri písaní marketingových textov, webových textov či blogov sa vyhnite trpnému rodu slovesa, teda konštruktom typu: „úloha bola vykonaná“ alebo „firma je vedená“. Trpný rod alebo pasív na jednej strane narúša celkovú dynamiku štýlu písania a taktiež môže čitateľovi evokovať nepríjemný úradný jazyk. Takýto štýl písania je príliš neutrálny a vytvorenie pozitívneho vzťahu značky a zákazníka sa značne komplikuje. Z uvedených dôvodov je oveľa lepšie používať v rámci komunikácie vašej značky aktív, teda činný rod. Znamená to napísať „úlohu sme urobili“ alebo „riadime firmu“. Objavte tiež ďalšie zásady, ako písať články o vašej spoločnosti.

Používajte prirovnania a priblížte tak produkt zákazníkom

Keď predstavujete svojim potenciálnym zákazníkom svoj produkt či službu, stojí za to použiť nejaké porovnanie. Vďaka porovnaniu dokážete čitateľovi lepšie objasniť podstatu daného výrobku, služby či akéhokoľvek pojmu. Porovnanie v rámci štýlu písania je vhodné aj na vysvetlenie určitých popredných vlastností či predností produktov a služieb. Zadávate počet osôb? Dodajte napríklad, že sa jedná o počet obyvateľov Košíc, Popradu či iného mesta alebo obce. Zadávate veľkosť plochy? Porovnajte to napríklad s hokejovým štadiónom. Porovnávanie stimuluje predstavivosť a umožňuje čitateľom lepšie pochopiť tému.

Štýl písania podľa cieľovej skupiny

Štýl písania podľa cieľovej skupiny

Spolu s tým, aký štýl písania chcete zvoliť, súvisí nepriamo aj vaša cieľová skupina. Podľa skupiny charakteristických znakov vašej cieľovej skupiny totiž určujeme, ako s ňou budeme komunikovať. Keďže jeden zo spôsobov komunikácie značky sú i rôzne texty, blogové príspevky či SEO články, správny štýl písania je neodmysliteľnou súčasťou.

Ak napríklad ponúkate detské oblečenie, hračky či rôzne detské príslušenstvo, vašou cieľovou skupinou sú prevažne mamičky v produktívnom veku. Štýl písania a teda celkovej komunikácie by mal byť do istej miery formálny, keďže sa jedná o dospelé osoby, no na druhej strane prívetivý a ľudský, keďže sa jedná o detské produkty. Objavte tiež populárne vzorce pre copywriting, ktoré vám taktiež pomôžu pri voľbe tej správnej komunikácie a štýlu písania.

Naopak, v prípade, ak ponúkate právne služby je vhodné komunikovať formálne a neutrálne, vzhľadom na vysokú serióznosť a profesionalitu, ktorú pravdepodobne chcete u vašich klientov vyvolať. Viac o štýle písania sa dozviete v nasledujúcom článku. Ak hľadáte odborníkov na copywriting, neváhajte kontaktovať našu online marketingovú agentúru ešte dnes.