Hlavní principy psaní o vaší značce nebo jaký styl psaní zvolit – 1. část

Hlavní principy psaní o vaší značce

Styl psaní, jaký zvolíte při komunikaci vaší značky s potenciálními či stávajícími zákazníky je zásadní a důležitý. Jelikož styl psaní a komunikace vytváří v myslích zákazníků obraz o vaší společnosti, při jeho výběru byste měli zbystřit pozornost. Zjistěte, jaký styl psaní je efektivní pro vaši značku a jaké principy je třeba při výběru správného stylu psaní zohlednit.


Užitečná pravidla při výběru správného stylu psaní

Dobrý marketingový text má jiné vlastnosti nežli dobrý literární text. Styl psaní je v obou případech radikálně odlišný. Takové texty mají totiž různé úkoly a cíle. Chcete-li jako podnikatel efektivně komunikovat se svým publikem, držte se těchto několika pravidel:

Užitečná pravidla při výběru správného stylu psaní


Pište krátkými větami pro lepší členitost textu

Důležité pravidlo, které ovlivňuje lepší pochopení obsahu a dynamiku čtení. Často instinktivně chceme nacpat příliš mnoho informací do jedné věty. Toto je však jedna z nejčastějších chyb při psaní článků. V případě, že zvolíte dlouhé a komplikované věty, může se stát, že vaše zákazníky odradíte. Dlouhý a složitý styl psaní může být také jeden z důvodů, proč váš blog nikdo nečte. Je proto lepší věty rozdělit na několik částí tak, aby se každá zaměřovala na jednu maximálně dvě poselství. Text tak bude čitelnější, jednodušší i přehlednější. Zkrátka úplně něco jiného než román Chrám Matky Boží v Paříži od Victora Huga.


Používejte jednoduchá slova a odborné výrazy vždy vysvětlete

Pokud píšete o svém odvětví, automaticky používáte odborná slova z vašeho fachu. Nezáleží na tom, zda váš byznys pochází z medicínského, technického či potravinářského odvětví, v každém se vždy najdou specifické a odborné výrazy. Pamatujte však, že váš čtenář je vůbec nemusí znát. Při používání málo známého slova jej v textu rozhodně vysvětlete, ideálně v závorce nebo v poznámce pod čarou. V případě více odborných slov je vhodné zvolit co nejjednodušší styl psaní a jednotlivým slovům věnovat i samostatné odstavce tak, abyste celé téma co nejlépe vysvětlili vašim čtenářům. Zároveň, je-li váš blog rozsáhlý, doporučujeme vám vytvořit v úvodu praktický obsah, který je důležitý pro uživatele iz hlediska SEO.


Používejte jednoduchá slova a odborné výrazy vždy vysvětlete


Pasivní styl psaní nepoužívejte!

Při psaní marketingových textů, webových textů či blogů se vyhněte trpnému rodu slovesa, tedy konstruktem typu: „úkol byl proveden“ nebo „firma je vedena“. Trpný rod nebo pasiv na jedné straně narušuje celkovou dynamiku stylu psaní a také může čtenáři evokovat nepříjemný úřední jazyk. Takový styl psaní je příliš neutrální a vytvoření pozitivního vztahu značky a zákazníka se značně komplikuje. Z uvedených důvodů je mnohem lepší používat v rámci komunikace vaší značky aktiv, tedy činný rod. Znamená to napsat „úkol jsme udělali“ nebo „řídíme firmu“. Objevte také další zásady, jak psát články o vaší společnosti.


Používejte přirovnání a přibližte tak produkt zákazníkům

Když představujete svým potenciálním zákazníkům svůj produkt či službu, stojí za to použít nějaké srovnání. Díky porovnání dokážete čtenáři lépe objasnit podstatu daného výrobku, služby či jakéhokoli pojmu. Porovnání v rámci stylu psaní je vhodné i pro vysvětlení určitých předních vlastností či předností produktů a služeb. Zadáváte počet osob? Dodejte například, že se jedná o počet obyvatel Košic, Popradu či jiného města nebo obce. Zadáváte velikost plochy? Porovnejte to například s hokejovým stadionem. Porovnávání stimuluje představivost a umožňuje čtenářům lépe pochopit téma.

Styl psaní podle cílové skupiny


Styl psaní podle cílové skupiny

Spolu s tím, jaký styl psaní chcete zvolit, souvisí nepřímo také vaše cílová skupina. Podle skupiny charakteristických znaků vaší cílové skupiny totiž určujeme, jak s ní budeme komunikovat. Jelikož jeden ze způsobů komunikace značky jsou i různé texty, blogové příspěvky či SEO články, správný styl psaní je neodmyslitelnou součástí.

Pokud například nabízíte dětské oblečení, hračky či různé dětské příslušenství, vaší cílovou skupinou jsou převážně maminky v produktivním věku. Styl psaní a tedy celkové komunikace by měl být do jisté míry formální, jelikož se jedná o dospělé osoby, ale na druhé straně přívětivý a lidský, jelikož se jedná o dětské produkty. Objevte také populární vzorce pro copywriting, které vám také pomohou při volbě té správné komunikace a stylu psaní.

Naopak, v případě, že nabízíte právní služby, je vhodné komunikovat formálně a neutrálně, vzhledem k vysoké serióznosti a profesionalitě, kterou pravděpodobně chcete u vašich klientů vyvolat. Více o stylu psaní se dozvíte v následujícím článku. Pokud hledáte odborníky na copywriting, neváhejte kontaktovat naši online marketingovou agenturu ještě dnes.