Copywriting a SEO – prečo by mali ísť ruka v ruke?

copywriter

Tento článok je určený pre tých, ktorým copywriting či SEO nie je cudzie. Ak sa v tejto oblasti pohybujete, určite viete, že každý správny copywriter by mal mať aspoň minimálne poznatky z oblasti online marketingu a práve SEO je jedným z nich. Copywriting je totiž neodmysliteľnou súčasťou online marketingu už od počiatkov jeho vzniku. Poďme sa spoločne pozrieť na dôvody, prečo by copywriting mal ísť so SEO ruka v ruke.

copywriter

Čo je to SEO –  všetko, čo potrebujete vedieť

Pojem SEO alebo nesprávne uvádzaný pojem SEO optimalizácia pochádza z anglickej frázy Search Engine Optimization. SEO môžeme preložiť ako optimalizácia pre webové vyhľadávače. Keďže v skratke SEO už je slovo „optimalizácia“ zahrnuté, správnym pojmom je teda len „SEO“ a nie „SEO Optimalizácia“. V súčasnosti sa okrem SEO skloňuje aj pojem SXO.

Pod pojmom SEO sa skrýva súbor činností a nástrojov, vďaka ktorým vyhľadávače vyhodnocujú blogové príspevky, odborné články či akýkoľvek iný obsah na webe ako relevantný a prínosný pre používateľov. Na základe pozitívneho hodnotenia obsahu na základe SEO sa následne daný obsah zobrazuje na popredných priečkach v organickom, teda prirodzenom vyhľadávaní Google, ale aj iných vyhľadávačov. Ak má webová stránka správne nastavené SEO a zobrazuje sa na prvých priečkach vo vyhľadávaní, je vysoká šanca, že práve ju používateľ navštívi. Viac o SEO zistite tu.

copywriter

Ako spolu súvisí copywriting a SEO?

Ako vieme, za copywriting, teda textový obsah na webových stránkach je zodpovedný copywriter. Zároveň, copywriting tvorí významnú časť obsahu každého webu aj eshopu. Z tohto dôvodu sú copywriting a SEO úzko späté pojmy, ktoré sa navzájom ovplyvňujú.

 Aj jednoduchá veta, ako je napríklad popis produktu na eshope dokáže výrazne ovplyvniť SEO a tým aj pozície danej webovej stránky vo vyhľadávaní pod určitým kľúčovým slovom. Predstavte si, akú silu a vplyv teda má väčšie množstvo správne napísaného textu. Zistite viac o tom, ako písať články s dôrazom na SEO.

Čo všetko by copywriter ohľadom SEO ovládať?

SEO techniky môžeme rozdeliť na on-page a off-page. On-page SEO je súbor aktivít, ktoré vykonávame priamo na webovej stránke, zatiaľ čo off-page aktivity mimo webovej stránky. Sem patrí napríklad linkbuilding, teda budovanie spätných odkazov alebo sociálne siete. V prípade copywritingu nás však zaujíma on-page SEO.

Celý copywriting, teda blogy, popisy produktov, predstavenie firmy je súčasťou webu, ktorý môže optimalizovať práve SEO copywriter. Najčastejšie na to využíva on-page SEO nástroje, ktorými sú napríklad kľúčové slová, formátovanie textu, členenie textu nadpismi a podnadpismi a taktiež metadáta.

copywriter

Copywriting a kľúčové slová

Ak sa venujete copywritingu a rozumiete aj SEO, kľúčové slová by vám rozhodne nemali byť cudzie. Kľúčové slová (v angličtine keywords, často sa využíva skratka “kw”) sú slová alebo slovné spojenia, ktoré používatelia zadávajú do vyhľadávania Google, keď sa snažia niečo nájsť.

Ak kľúčové slová použijete v texte v správnom množstve na správnych miestach, dáte vyhľadávačom najavo, že váš obsah sa týka danej frázy a používateľ tak nájdete na vašej stránke to, čo hľadá. Takýmto spôsobom zabezpečíte SEO na vašej stránke. Kedysi neboli vyhľadávače Google tak prepracované a bolo možné do textu vkladať napríklad skrytý text (text v bielej farbe, alebo veľkosti 0). Dnes sa však takéto nekalé praktiky označujú ako Black Hat SEO. Pozor si v prípade kľúčových slov dajte aj na kanibalizáciu kľúčových slov.

Správne formátovanie a členenie textu

Zásadou copywritingu je aj jednoduchosť. Najmä pri dlhších textoch využívajte jednoduchý a prehľadný font. Zároveň, text by mal byť vždy prehľadný a rozdelený do jednotlivých odstavcov. Vyskúšať môžete napríklad aj prehľadný obsah. To ocenia nie len používatelia, ale taktiež webové vyhľadávače. Objavte 3 najčastejšie chyby pri písaní článkov.

SEO copywriting nie je iba o texte. Aby bol samotný text atraktívny a zaujímavý pre používateľa, mal by obsahovať aj iné prvky, ako napríklad obrázky GIF, pútavú grafiku či poučnú infografiku.

Nadpisy a podnadpisy

Samostatnou kategóriou pri copywritingu sú taktiež nadpisy a podnadpisy. Samotný nadpis H1 je to, čo používateľ uvidí a tým pádom do značnej miery ovplyvňuje, či si používateľ daný článok aj prečíta. Nadpis je preto pre účinný SEO copywriting kľúčový. Správny nadpis musí byť lákavý, dôveryhodný, pútavý a samozrejme – musí obsahovať aj kľúčové slovo. Okrem toho, správny nadpis musí popisovať, aké informácie používateľ v danom článku nájde. Nikdy neuvádzajte v nadpise niečo, čo sa nenachádza aj v samotnom texte. Budete pôsobiť neprofesionálne a nedôveryhodne.

SEO a metadáta

Súčasťou copywritingu je aj vytvorenie metadát. Metadáta pozostávajú z meta title a meta description. Meta title je úvodný titulok, ktorý sa zobrazuje ako názov výsledku vo vyhľadávaní Google. Meta description je úvodný popis, v ktorom je potrebné jednoducho zhrnúť, o čom článok pojednáva. Meta description sa taktiež nachádza vo výsledkoch vyhľadávanie Google, hneď pod meta title. Aj meta title aj description by mali obsahovať kľúčové slovo a popritom byť krátke a výstižné. Správne zostavenie metadáta je vec, ktorú by mal ovládať každý správny SEO copywriter.