Copywriting a SEO – proč by měly jít ruku v ruce?

copywriting

Tento článek je určen pro ty, kterým copywriting či SEO není cizí. Pokud se v této oblasti pohybujete, určitě víte, že každý správný copywriter by měl mít alespoň minimální poznatky z oblasti online marketingu a právě SEO je jedním z nich. Copywriting je totiž neodmyslitelnou součástí online marketingu již od počátků jeho vzniku. Pojďme se společně podívat na důvody, proč by copywriting měl jít se SEO ruku v ruce.

copywriting

Co je to SEO – vše, co potřebujete vědět

Pojem SEO nebo nesprávně uváděný pojem SEO optimalizace pochází z anglické fráze Search Engine Optimization. SEO můžeme přeložit jako optimalizace pro webové vyhledávače. Jelikož ve zkratce SEO už je slovo „optimalizace“ zahrnuto, správným pojmem je tedy jen „SEO“ a ne „SEO Optimalizace“. V současnosti se kromě SEO skloňuje také pojem SXO.

Pod pojmem SEO se skrývá soubor činností a nástrojů, díky kterým vyhledávače vyhodnocují blogové příspěvky, odborné články či jakýkoli jiný obsah na webu než relevantní a přínosný pro uživatele. Na základě pozitivního hodnocení obsahu na základě SEO se následně daný obsah zobrazuje na předních příčkách v organickém, tedy přirozeném vyhledávání Google, ale i jiných vyhledávačů. Pokud má webová stránka správně nastaveno SEO a zobrazuje se na prvních příčkách ve vyhledávání, je vysoká šance, že právě ji uživatel navštíví. Více o SEO zjistěte zde.

Jak spolu souvisí copywriting a SEO?

Jak víme, za copywriting, tedy textový obsah na webových stránkách je zodpovědný copywriter. Zároveň copywriting tvoří významnou část obsahu každého webu i eshopu. Z tohoto důvodu jsou copywriting a SEO úzce spjaty pojmy, které se navzájem ovlivňují.

  I jednoduchá věta, jako je například popis produktu na eshopu dokáže výrazně ovlivnit SEO a tím i pozice dané webové stránky ve vyhledávání pod určitým klíčovým slovem. Představte si, jakou sílu a vliv tedy má větší množství správně napsaného textu. Zjistěte více o tom, jak psát články s důrazem na SEO.

copywriting

Co všechno by copywriter ohledně SEO ovládat?

SEO techniky můžeme rozdělit na on-page a off-page. On-page SEO je soubor aktivit, které vykonáváme přímo na webové stránce, zatímco off-page aktivity mimo webové stránky. Sem patří například linkbuilding, tedy budování zpětných odkazů nebo sociální sítě. V případě copywritingu nás ovšem zajímá on-page SEO.

Celý copywriting, tedy blogy, popisy produktů, představení firmy je součástí webu, který může optimalizovat právě SEO copywriter. Nejčastěji k tomu využívá on-page SEO nástroje, kterými jsou například klíčová slova, formátování textu, členění textu nadpisy a podnadpisy a také metadata.

Copywriting a klíčová slova

Pokud se věnujete copywritingu a rozumíte i SEO, klíčová slova by vám rozhodně neměla být cizí. Klíčová slova (v angličtině keywords, často se využívá zkratka „kw“) jsou slova nebo slovní spojení, která uživatelé zadávají do vyhledávání Google, když se snaží něco najít.

Pokud klíčová slova použijete v textu ve správném množství na správných místech, dáte vyhledávačům najevo, že váš obsah se týká dané fráze a uživatel tak najdete na vaší stránce to, co hledá. Tímto způsobem zabezpečíte SEO na vaší stránce. Kdysi nebyly vyhledávače Google tak přepracované a bylo možné do textu vkládat například skrytý text (text v bílé barvě nebo velikosti 0). Dnes se ovšem takové nekalé praktiky označují jako Black Hat SEO. Pozor si v případě klíčových slov dejte také na kanibalizaci klíčových slov.

copywriting

Správné formátování a členění textu

Zásadou copywritingu je také jednoduchost. Zejména u delších textů využívejte jednoduchý a přehledný font. Zároveň, text by měl být vždy přehledný a rozdělený do jednotlivých odstavců. Vyzkoušet můžete například i přehledný obsah. To ocení nejen uživatelé, ale také webové vyhledávače. Objevte 3 nejčastější chyby při psaní článků.

SEO copywriting není jen o textu. Aby byl samotný text atraktivní a zajímavý pro uživatele, měl by obsahovat i jiné prvky, jako například obrázky GIF, poutavou grafiku či poučnou infografiku.

Nadpisy a podnadpisy

Samostatnou kategorií při copywritingu jsou také nadpisy a podnadpisy. Samotný nadpis H1 je to, co uživatel uvidí a tím pádem do značné míry ovlivňuje, zda si uživatel daný článek také přečte. Nadpis je proto pro účinný SEO copywriting klíčový. Správný nadpis musí být lákavý, důvěryhodný, poutavý a samozřejmě – musí obsahovat i klíčové slovo. Kromě toho, správný nadpis musí popisovat, jaké informace uživatel v daném článku najde. Nikdy neuvádějte v nadpisu něco, co se nenachází iv samotném textu. Budete působit neprofesionálně a nedůvěryhodně.

SEO a metadata

Součástí copywritingu je také vytvoření metadat. Metadata se skládají z meta title a meta description. Meta title je úvodní titulek, který se zobrazuje jako název výsledku ve vyhledávání Google. Meta description je úvodní popis, ve kterém je třeba jednoduše shrnout, o čem článek pojednává. Meta description se také nachází ve výsledcích vyhledávání Google, hned pod meta title. Také meta title i description by měly obsahovat klíčové slovo a přitom být krátké a výstižné. Správné sestavení metadata je věc, kterou by měl ovládat každý správný SEO copywriter.