Co všechno zahrnuje content marketing? – 2. Část

content marketing

V první části článku o tom, co je content marketing jsme si tento pojem definovali. Kromě toho jsme definovali i jeho význam a cíl. Content marketing je dnes nedílnou součástí offline i online marketingu firem všech velikostí a proto byste jej neměli podceňovat. Pod content marketingem rozumíme jakýkoli cílený a poutavý obsah, který má zaujmout vaše potenciální zákazníky a budovat jejich vztah k vaší značce.

Zásady content marketingu

Již z minulé části je zřejmé, že bez kvalitního a poutavého obsahu se marketing prakticky nedá dělat. Aby měl content marketing úspěch, je důležité správně si definovat cílovou skupinu. Obsah by měl proto odpovídat jejich poptávce a zájmům. Obsah v rámci content marketingu musí zaujmout a vyvolat emoce zvolené, někdy specifické cílové skupiny.

Je samozřejmé, že cílem každé marketingové strategie je maximalizovat zisk a tržbu společnosti. Třeba si však uvědomit, že prodej je až sekundárním účinkem content marketingu, tím prvotním je získání pozornosti, budování povědomí a pozitivního jména značky v rámci zvolené cílové skupiny a také budování vztahů a důvěry se zákazníky. Úkolem content marketingu je často informování, ale také vzdělávání cílové skupiny. Právě tak se značka v očích zákazníků stává důvěryhodným a relevantním zdrojem informací a později i produktů či služeb v dané oblasti.

content marketing

Strategie content marketingu

I v případě content marketingu potřebujete správnou strategii. Ta vám pomůže určit, co komu, kdy a proč chcete sdělit. Obsahová strategie content marketingu zahrnuje odpovědi na otázky, jako:

Co je cílem komunikace?
Kdo je naše cílová skupina?
Jaké kanály a formy budeme pro sdílení informací využívat?
Jaký styl a způsob komunikace zvolíme?

Cíle komunikace v content marketingu

Na samém začátku je třeba určit si cíl, kterého chcete content marketingem dosáhnout. Chcete raději dosáhnout okamžitého zvýšení prodejů, nebo potřebujete zvýšit povědomí o vaší značce či budovat důvěru u vašich zákazníků?

content marketing

Určení cílové skupiny

Pro definování cílové skupiny se v marketingu využívají tzv. persony. Jedná se o definování společných znaků potenciálních zákazníků. Na základě dané definice pak dokážete jednodušeji přizpůsobit content marketing jejich potřebám.

Správné kanály a formy content marketingu

Jak již bylo zmíněno v minulém článku, forem content marketingu existuje několik a to jak v online, tak v offline světě. Od blogových příspěvků přes PPC kampaně, komunikaci na sociálních sítích až po katalogy, letáky či billboardy. Je velmi důležité si předem určit, které prostředky pro komunikaci zvolíme. Správná volba se přitom odvíjí právě od cílové skupiny a jejích typických charakterových znaků. Například, pokud vaši cílovou skupinu tvoří zejména mladší ročníky od 25 do 40 let, je zřejmé, že můžete sáhnout po modernějších formách content marketingu. Zatímco v případě důchodců mohou být efektivnější právě zmiňované letáky či billboardy.

content marketing

Styl komunikace

Poslední, co je třeba v rámci strategie content marketingu definovat, je vhodně zvolený styl komunikace s cílovou skupinou. V tomto případě se bavíme zejména o jazyce a stylu, v jakém bude obsah laděn. Je zřejmé, že správný výběr stylu komunikace závisí opět na cílové skupině, ale ovlivnit jej může také oblast vašeho podnikání. Například právnické kanceláře nebo banky jsou charakteristické formálnějším stylem komunikace, než řekněme online obchody s dětskými produkty.

Content marketing a SEO

Content marketing je úzce propojen také se SEO, tedy optimalizací pro webové vyhledávače. Právě obsah bývá pro SEO kriticky důležitou a nedílnou součástí. Především blogové články, webové texty a další materiály vám mohou pomoci získat v „očích“ vyhledávacích robotů větší přízeň a relevanci. Aby byl content marketing pro SEO přínosný, je třeba provést analýzu klíčových slov, na jejímž základě je třeba textový materiál tvořit.