Čo všetko zahŕňa content marketing? – 2. Časť

content marketing

V prvej časti článku o tom, čo je content marketing sme si tento pojem zadefinovali. Okrem toho sme definovali aj jeho význam a cieľ. Content marketing je dnes neoddeliteľnou súčasťou offline aj online marketingu firiem všetkých veľkostí a preto by ste ho nemali podceňovať. Pod content marketingom rozumieme akýkoľvek cielený a pútavý obsah, ktorý má zaujať vašich potenciálnych zákazníkov a budovať ich vzťah k vašej značke.

content marketing

Zásady content marketingu

Už z minulej časti je zrejmé, že bez kvalitného a pútavého obsahu sa marketing prakticky nedá robiť. Aby mal content marketing úspech, je dôležité si správne zadefinovať cieľovú skupinu. Obsah by mal preto zodpovedať ich dopytu a záujmom. Obsah v rámci content marketingu musí zaujať a vyvolať emócie zvolenej, niekedy špecifickej cieľovej skupiny.

Je samozrejmé, že cieľom každej marketingovej stratégie je maximalizovať zisk a tržbu spoločnosti. Treba si však uvedomiť, že predaj je až sekundárnym účinkom content marketingu, tým prvotným je získanie pozornosti, budovanie povedomia a pozitívneho mena značky v rámci zvolenej cieľovej skupiny a tiež budovanie vzťahov a dôvery so zákazníkmi. Úlohou content marketingu je často informovanie ale tiež vzdelávanie cieľovej skupiny. Práve tak sa značka v očiach zákazníkov stáva dôveryhodným a relevantným zdrojom informácií a neskôr i produktov či služieb v danej oblasti.

Stratégia content marketingu

Aj v prípade content marketingu potrebujete správnu stratégiu. Tá vám pomôže určiť, čo komu, kedy a prečo chcete zdeliť. Obsahová stratégia content marketingu zahŕňa odpovede na otázky, ako:

Čo je cieľom komunikácie?

Kto je naša cieľová skupina?

Aké kanály a formy budeme na zdieľanie informácií využívať?

Aký štýl a spôsob komunikácie zvolíme?

content marketing

Ciele komunikácie v content marketingu

Na samom začiatku je potrebné určiť si cieľ, ktorý chcete content marketingom dosiahnuť. Chcete radšej dosiahnuť okamžité zvýšenie predajov, alebo potrebujete zvýšiť povedomie o vašej značke či budovať dôveru u vašich zákazníkov?

Určenie cieľovej skupiny

Na definovanie cieľovej skupiny sa v marketingu využívajú tzv. persóny. Ide o definovanie spoločných znakov potenciálnych zákazníkov. Na základe danej definície potom dokážete jednoduchšie prispôsobiť content marketing ich potrebám.

Správne kanály a formy content marketingu

Ako už bolo spomenuté v minulom článku, foriem content marketingu existuje niekoľko a to rovnako v online ako aj v offline svete. Od blogových príspevkov cez PPC kampane, komunikáciu na sociálnych sieťach až po katalógy, letáky či billboardy. Je veľmi dôležité vopred si určiť, ktoré prostriedky na komunikáciu zvolíme. Správna voľba sa pritom odvíja práve od cieľovej skupiny a jej typických charakterových znakov. Napríklad, ak vašu cieľovú skupinu tvoria najmä mladšie ročníky od 25 do 40 rokov, je zrejmé že môžete siahnuť po modernejších formách content marketingu. Zatiaľ, čo v prípade dôchodcov môžu byť efektívnejšie práve spomínané letáky či billboardy.

content marketing

Štýl komunikácie

Posledné, čo treba v rámci stratégie content marketingu definovať, je vhodne zvolený štýl komunikácie s cieľovou skupinou. V tomto prípade sa bavíme najmä o jazyku a štýle, v akom bude obsah ladený. Je zrejmé, že správny výber štýlu komunikácie závisí opäť od cieľovej skupiny ale ovplyvniť ho môže tiež oblasť vášho podnikania. Napríklad právnické kancelárie alebo banky sú charakteristické formálnejším štýlom komunikácie, než povedzme eshopy s detskými produktmi.

Content marketing a SEO

Content marketing je úzko prepojený aj so SEO, teda optimalizáciou pre webové vyhľadávače. Práve obsah býva pre SEO kriticky dôležitou a neoddeliteľnou súčasťou. Predovšetkým blogové články, webové texty ďalšie materiály vám môžu pomôcť získať v „očiach“ vyhľadávacích robotov väčšiu priazeň a relevanciu. Aby bol content marketing pre SEO prínosný, je potrebné vykonať analýzu kľúčových slov, na základe ktorej je potrebné textový materiál tvoriť.