Čo všetko zahŕňa content marketing? – 1. časť

content marketing

Content marketing, resp. po slovensky obsahový marketing tvorí zásadnú súčasť celkovej komunikácie značky s potenciálnymi zákazníkmi. Bez skutočného a prínosného obsahu je marketing len povrchnou škrupinkou bez hlbšieho zmyslu. Poďme sa pozrieť na to, čo vlastne content marketing je, prečo je dôležitý a čo všetko zahŕňa.

content marketing

Čo je to content marketing?

Pojem content marketing môžeme definovať ako marketingovú stratégiu, ktorá kladie dôraz predovšetkým na obsah, ktorý je relevantný a prínosný pre všetkých potenciálnych zákazníkov. V rámci content marketingu nie je dôležitá kvantita, ale skôr kvalita. Zdieľaný obsah by mal byť hodnotný a úzko spojený so značkou alebo biznisom.

Úlohou content marketingu je prinášať potenciálnym aj existujúcim zákazníkom relevatné, pravdivé a zaujímavé informácie o produktoch, službách či novinkách z oblasti pôsobenia danej spoločnosti. Content marketing sa zameriava na konkrétnu cieľovú skupinu, ktorú spájajú konkrétne záujmy. Napríklad ak vlastníte obchod so zvieracími potrebami a produktami, vhodným content marketingom je publikovanie obsahu, ktorý je zameraný na dané produkty a služby, ale tiež na domácich miláčikov všeobecne, na starostlivosť o ne, na zaujímavosti z tejto oblasti a pod.

Content marketing tvorí akýkoľvek vizuálny, audiálny aj audio-vizuálny obsah, teda blogové príspevky, webové stránky, webináre, infografiky, newslettre i komunikačné kanály, akými sú napríklad sociálne siete.

content marketing

Aký význam a cieľ má content marketing?

Cieľom content marketingu je vytvoriť pútavý a relevantný obsah, prostredníctvom ktorého budujete pozitívny vzťah vášho biznisu s existujúcimi aj potenciálnymi zákazníkmi a zvyšujete povedomie o vašej značke. Vďaka kvalitnému a prínosnému obsahu vám zákazník začne dôverovať a bude vás považovať za odborníka v danej oblasti. To sa môže pretaviť nie len do úspešného nákupu vašich produktov a služieb, ale tiež do odporúčania vašej značky ďalším potenciálnym zákazníkom. Aby bol content marketing vašej firmy úspešný, je dôležité, aby bol zvládnutý správne.

Formy content marketingu

Ako už bolo vyššie spomenuté, na content marketing je možné využiť naozaj rôzne formy obsahu. Hneď na začiatku je dôležité ujasniť si, aké formy content marketingu budete na dosiahnutie svojich cieľom používať. Medzi najčastejšie spôsoby content marketingu patria:

Blogové príspevky a články na webe

Blogové príspevky, webové texty, SEO články či iné publikácie tvoria vo väčšine prípadov úplne jadro content marketingu a to najmä pre e-shopy. Prostredníctvom pútavých textov a blogov môžete existujúcim aj potenciálnym zákazníkom zdeliť informácie o vašich produktoch a službách, vyzdvihnúť ich prednosti, ale tiež informovať o najnovších aktualitách z vašej oblasti, poskytnúť rady a návody či odpovedať na najčastejšie otázky. Je však dôležité, aby boli jednotlivé články napísané pútavo a obsahovali relevantné informácie. S tým vám môže pomôcť napríklad skúsený copywriter.

Sociálne siete

Sociálne siete sú absolútny „must have“ v rámci komunikácie so zákazníkmi a väčšina firiem ich v značnej miere využíva. Najpopulárnejšie v našich končinách sú bezpochyby Facebook, Instagram ale tiež Tiktok. Ich výber by ste však mali podriadiť vašej cieľovej skupine a tiež vášmu obsahu a spôsobu, akým s cieľovou skupinou komunikujete. Platí, že obsah content marketingu by ste mali publikovať tam, kde to pre váš biznis dáva zmysel. Výhodou content marketingu na sociálnych sieťach je i ten, že samotný obsah sa môže stať virálny a vy tak ušetríte finančné prostriedky.

Výkonnostný marketing – PPC

Vo výkonnostnom marketingu, teda v PPC kampaniach je obsah ešte stále veľmi dôležitý. Rovnako dôležité je však správne nastavenie a optimalizácia kampane. Kombinácia správnej techniky, načasovania a pútavého obsahu vám zabezpečí úspešnú PPC kampaň a tým aj úspešný content marketing.

content marketing

Email content marketing

Email marketing je stále živou súčasťou content marketingu a nemali by ste ho podceňovať ani vy. Prostredníctvom emailov a newsletterov môžete jednoducho a ľahko udržiavať priamu komunikáciu s vašimi zákazníkmi. Stačí vsadiť na originálny, nenásilný a pútavý obsah. Pripomeňte sa zákazníkom v nenútených intervaloch, ponúknite im sezónne zľavy či atraktívne novinky. Okrem newsletterov viete vyniknúť a osloviť aj v rámci informačných emailov, ktoré napríklad potvrdzujú objednávky. Aj takýmto spôsobom sa môžete odlíšiť od konkurencie a zaujať zákazníkov.

Grafiky, videá a podcasty

V content marketingu zohráva dôležitú úlohu aj vizuálny či audio-vizuálny obsah. Patria sem napríklad rôzne grafické materiály, infografiky, gify, videá alebo tiež čoraz populárnejšie podcasty. Platí, že ak máte čo k téme povedať, určite tak urobte. Osvedčená je tiež recyklácia obsahu, napríklad spísanie rozoberaných tém v podcaste do blogového príspevku, alebo vytvorenie infografiky na základe videa. Dôležitá zostáva originalita a trefnosť.

Offline komunikácia

Online prostredie nie je jediné miesto, kde budovať úspešný content marketing. Vašou vizitkou je samozrejme aj offline svet, napríklad vaša kamenná predajňa. Aj tlačené publikácie, ako sú letáky, katalógy, billboardy či plagáty dokážu byť stále efektívnou formou content marketingu. Nepodceňujte ich.

O zásadách, formách a statégii content marketingu si môžete prečítať v druhej časti článku.