Hlavné princípy písania o vašej značke alebo aký štýl písania zvoliť – 2. časť

Hlavné princípy písania o vašej značke

Ako už bolo spomenuté, štýl písania, ktorý na komunikáciu s potenciálnymi zákazníkmi vyberiete zohráva kľúčovú úlohu v úspechu vašej značky a vytváraní pozitívneho dojmu a vzťahu. V minulom článku sme si priblížili niektoré pravidlá, ktoré zohrávajú dôležitú úlohu pri výbere správneho štýlu písania v rámci komunikácie vašej značky či firmy. Štýl písania by ste mali prispôsobiť cieľovej skupine, texty by mali byť písané v činnom rode a taktiež by ste mali zabezpečiť gramatickú správnosť textov. Aké ďalšie zásady by ste pri výbere štýlu písania mali dodržať?

Správny štýl písania

Správny štýl písania – pozor na správnu gramatiku a preklepy!

Gramaticky správny štýl písania je jeden z najdôležitejších princípov pri písaní akýchkoľvek textov. Môžete zvoliť akýkoľvek štýl písania, ale pokiaľ budú vaše texty gramaticky nesprávne, prípadne plné preklepov – čitateľov tým rozhodne odradíte. V súčasnosti je internet plný článkov, firemných blogov či rôznych užitočných textov, akými sú návody, rady či tipy a triky. Content marketing jednoducho vládne online priestoru a je to jeden z najjednoduchších spôsobov, ako budovať pozitívny imidž akejkoľvek značke. S veľkým množstvom článkov však prichádza i väčšie riziko preklepov či gramatických chýb. Dbajte teda najmä na kvalitu článkov a vždy si ich po sebe skontrolujte. Bezchybným štýlom písania ukážete svojmu publiku, že ste spoľahliví, viete, čo robíte a vaše informácie sú relevantné. Objavte tiež najčastejšie chyby pri písaní článkov.

Najčastejšie chyby pri písaní článkov

Buďte pri štýle písania špecifickí a konkrétni

Čitateľ prišiel na váš web pre konkrétne informácie. Preto by ste mu mali dať to, čo očakáva a to bez zbytočných ”omáčok” a komplikácií. Vyhnite sa zbytočným a prázdnym slovám, ktoré nič neznamenajú a iba vypĺňajú priestor. Slová ako „profesionálny“ alebo „moderný“ sú v podstate prázdne. Je vhodné ich použiť iba ak sú za nimi podrobnosti a konkrétne informácie, napríklad: „Sme moderná spoločnosť, ktorá využíva technológiu X a Y.“ Zistite tiež, ako písať články s dôrazom na SEO.

Vyššie uvedené princípy sú prvou vecou, ​​​​ktorú sa oplatí naučiť. Potom je čas premýšľať nad tým, ako budete komunikovať so svojím publikom. Štýl písania, ktorý si vyberiete, by mal byť v súlade s filozofiou vašej spoločnosti a vhodný pre vašich zákazníkov. Pri písaní samotných textov môžete vyskúšať i populárne vzorce pre copywriting, ktoré vám môžu efektívne pomôcť.

Ako vybrať správny štýl písania

Ako vybrať správny štýl písania?

Ak chcete vybrať ten správny štýl písania pre vašu značku, položte si najprv niekoľko otázok:

  • Budete kontroverzní a expresívni, silne ovplyvňujúci emócie príjemcov?
  • Chystáte sa primárne venovať vecným a odborným témam, alebo sa možno vo vašom posolstve objavia aj zábavné prvky?
  • Budete používať hovorový jazyk alebo zvolíte skôr formálny štýl písania?
  • Idete vtipne prifarbovať realitu, alebo stojíte pevne na zemi pri faktoch?

Odpovede na vyššie uvedené otázky priamo súvisia s charakterom vášho odvetvia, vlastnosťami vašej cieľovej skupiny a uceleným obrazom o vašej spoločnosti, ktorý chcete prezentovať.

V prípade charakteristiky odvetvia je potrebné si uvedomiť, že je vhodný iný štýl písania napríklad pre medicínu či právo a iný pre potraviny či ženskú módu. Preto by štýl písania o vašich produktoch mal byť primeraný vášmu odvetviu a teda aj očakávaniam vašich potenciálnych zákazníkov.

Čo sa týka charakteristiky klientov, jedná sa o spoločné charakteristické znaky a vlastnosti, ktoré nesie vaša cieľová skupina. Ako už bolo spomenuté v minulom článku, pre správny výber štýlu písania je dôležité dokonale poznať vašu cieľovú skupinu. Váš klient by mal akceptovať a najmä rozumieť jazyku, ktorým hovoríte. Je zrejmé, že inak oslovujeme mladých ľudí, inak ľudí v strednom veku a inak seniorov. Nie každej skupine sa budú páčiť slangové výroky alebo naopak frázy považované za sofistikované.

Dôležitý je taktiež imidž spoločnosti. Zvážte celkovú stratégiu, ktorú ste si na začiatku zvolili. Zamyslite sa nad tým, aký štýl písania pristane vašej značke, ako si ho predstavujete a snažte sa ho dôsledne pestovať. Často je pri výbere štýlu písania tým najlepším radcom intuícia, predsa len vy poznáte svoju firmu a svojich zákazníkov najlepšie.

Ak potrebujete kvalitné SEO či zvažujete PPC kampaň, neváhajte a kontaktujte profesionálov z našej online marketingovej agentúry. Postaráme sa o tvorbu vášho webu a zabezpečíme i profesionálne texty. Neváhajte a kontaktujte nás.