Musí byť efektívny SEO text dlhý?

SEO text

Je nutné, aby bol SEO text dlhý? Odpoveď na túto otázku je len zdanlivo jednoduchá. Téma content marketingu a dobrého obsahu pre web sa na náš blog neustále vracia a tiež sme už veľakrát spomínali, že SEO text by mal byť dlhý, ak má fungovať a ovplyvňovať viditeľnosť nášho webu v Google. Ale čo to vlastne znamená? Stačí dlhý SEO text na to, aby sme sa dostali na požadované vysoké pozície? Ako skontrolovať, koľko znakov má daný SEO text? Ako k tomu všetkému pristupuje Google? Všetko sa dozviete v tomto článku!

SEO text

Akú dĺžku by mal mať SEO text na webovej stránke?

Téma dĺžky SEO textu je často diskutovaná na internetových fórach. Pri čítaní názorov iných ľudí a vyjadrení odborníkov môžete nadobudnúť dojem, že každý má svoje navrhnuté dĺžky obsahu, ktoré si sám určil na základe svojich skúseností.

Pravda je trochu iná. Dĺžka webových textov síce ovplyvňuje hodnotenie obsahu algoritmami Google, ale z úplne iného dôvodu. Príliš krátky obsah pravdepodobne úplne nerozvíja danú tému a používateľom poskytuje iba povrchné informácie. Pri písaní príliš dlhého SEO textu sa v ňom môže vyskytnúť priveľa “vaty”, čo určite neosloví prijímateľov, ktorí hľadajú konkrétnu odpoveď na svoju otázku.

Dá sa teda povedať, že ideálna dĺžka SEO textu v podstate neexistuje. Ak chcete uspokojiť svojich príjemcov, poskytnite im podrobné a spoľahlivé údaje a rozviňte danú tému tak, ako je potrebné. Môžete nastaviť niektoré navrhované dĺžky obsahu, ale len tak, aby sa zabezpečilo, že žiadny SEO text nebude vyčnievať od ostatných.

Ako sa Google stavia k otázke dĺžky obsahu?

Majitelia webových stránok, ktorí neustále poskytujú obsah svojmu publiku, si kladú rovnaké otázky – naozaj záleží na dĺžke SEO textu? Aká je ideálna dĺžka SEO textu?

Už sme diskutovali o tom, že hoci na dĺžke teoreticky záleží, v praxi nič také ako ideálna dĺžka SEO textu neexistuje. Dĺžka SEO článku sa môže líšiť v závislosti od témy, účelu a spôsobu prezentácie informácií. Google nešpecifikuje konkrétny počet slov ako faktor hodnotenia, ale namiesto toho sa zameriava na hodnotu obsahu a jeho užitočnosť pre používateľov.

Je dôležité, aby bol SEO text obsiahly, vecný a reagoval na otázky a potreby návštevníkov webu. Stojí za to snažiť sa vytvárať obsah, ktorý povzbudí používateľov k tomu, aby strávili viac času na webovej stránke vďaka zaujímavým a užitočným informáciám. V konečnom dôsledku ide o kvalitu obsahu a o to, ako naplní očakávania čitateľov, čo môže v konečnom dôsledku prispieť k lepšiemu umiestneniu vášho webu vo výsledkoch vyhľadávania.

Má teda počítanie znakov zmysel? Áno, pokiaľ máte určitý minimálny počet znakov, musíte napísať. Možno ste obmedzení maximálnym počtom znakov. Najlepšia dĺžka SEO textu je však taká, ktorá jednoducho vyčerpáva tému.

Niet pochýb o tom, že dlhé texty sú mimoriadne dôležitým faktorom. Viac textu je spojené s dobrými výsledkami – web, ktorý svojim návštevníkom a robotom vyhľadávačov neponúka oveľa viac ako kontaktné údaje a ponuka uvedená v podsekciách má veľmi malú šancu preniknúť do SERP, nieto ešte dosiahnuť veľkolepé úspechy. Neznamená to však, že dlhší text vždy vyhrá nad kratším. Už dávno je známe, že algoritmus Google je čoraz múdrejší, čo znamená, že SEO je séria čoraz komplikovanejších činností a neexistujú žiadne magické vzorce na dosahovanie vysokých pozícií vo výsledkoch vyhľadávania. Zistite, ako vytvoriť silný a kvalitný základ pre SEO.

dĺžka SEO textu

Dĺžka obsahu musí byť podporená kvalitou SEO textu

Efektívny SEO text je taký, v ktorom dĺžka ide ruka v ruke s kvalitou. V prvom rade by náš obsah mal byť komplexný a nie povrchný. To znamená, že by mala byť vecne hodnotná a mala by obsahovať čo najviac dôležitých otázok súvisiacich s hlavnou témou. Dá sa napísať dlhý text o ničom (žiaľ, na internete je množstvo materiálov, ktoré nám to každý deň pripomínajú), ale ak chceme vytvoriť naozaj kvalitný text, musí reagovať na konkrétne potreby a otázky čitateľa v najkomplexnejším možným spôsobom.

Ak si ako zákazník hľadám informácie o bielení zubov online, určite si nevyberiem webovú stránku, ktorá len informuje, že takáto služba je dostupná. Nevyberiem si ani takú, ktorá len mnohými (zbytočnými) slovami opisuje, že bielenie umožňuje dosiahnuť krajší úsmev a väčšie sebavedomie. Namiesto toho si vyberiem webovú stránku, ktorá mi okrem samozrejmých informácií povie aj to, aké metódy bielenia zubov sú dostupné, čo každá z nich zahŕňa, aké sú ich indikácie, aké sú ich kontraindikácie atď.

Ďalšou dôležitou vlastnosťou efektného SEO textu je jeho šírka, nie však z hľadiska dĺžky, ale z hľadiska tematického rozsahu. To je vlastnosť, ktorá ide ruka v ruke s dĺžkou. prečo? Tematicky rozsiahly text okrem hlavnej témy nastoľuje aj ďalšie súvisiace problémy a k tomu si zjavne vyžaduje patrične väčší počet slov. Tematicky rozsiahly text využíva slovné spojenia súvisiace s hlavným, čím hlavný problém zaraďuje do širšieho kontextu. Držím sa príkladu bielenia zubov – z rozsiahleho textu sa dozviem niečo aj o tom, čo je napríklad „biela strava“.

Pri tvorbe našich textov nikdy nezabúdajme nestratiť zo zreteľa našu hlavnú tému, a teda najdôležitejšiu frázu pre daný SEO text. Nejde o prepchávanie SEO textu kľúčovými slovami a ich opakovanie v každom odseku, ale toto najdôležitejšie slovné spojenie by sa malo v našom texte objaviť viackrát, v rôznych podobách a obmenách (nikdy nezabúdajme na nominatív jednotného alebo množného čísla – podľa toho, ktoré číslo je pre nás prirodzenejšie). Táto fráza by sa nepochybne mala objaviť aj v názve nášho textu a v sade metadát. Dajte si však pozor na kanibalizáciu kľúčových slov.

kavlitný SEO text

Pri písaní dlhých textov nemožno zabudnúť na používanie nadpisov a podnadpisov – rozčlenením textu na menšie fragmenty bude čitateľnejší a prehľadnejší, pretože veľký blok textu môže jednoducho odradiť od čítania. Podobnú funkciu môže poslúžiť aj grafika – vďaka nej bude náš dlhý text na stránke vyzerať oveľa lepšie. Využite v SEO texte rôzne obrázky, infografiky či grafy a spravte ho atraktívnejším pre čitateľa.

Aby sme to zhrnuli, môžeme s istotou povedať, že dĺžka textu je vedľajším efektom vytvárania vysokokvalitného obsahu. Komplexný prístup k téme, zodpovedanie čo najväčšieho počtu otázok, ktoré naši čitatelia môžu mať, si zvyčajne vyžaduje veľa slov. Napísanie dlhého textu si vyžaduje čas – preto dbajte na to, aby nebol zbytočný.