Ovplyvňuje dĺžka článku jeho popularitu na webe? – 2. Časť

dĺžka článku

Vhodne zvolená dĺžka článku je dôležitou súčasťou marketingovej stratégie. Ako už bolo povedané v minulom článku, dĺžka článku priamo závisí od zvolenej témy, typu článku a očakávaní používateľov. Okrem toho sa dĺžka článku líši aj v prípade rôzneho účelu článku.

dĺžka článku

Dĺžka článku závisí od témy

Samozrejme, niekedy bude najlepším spôsobom klasický písaný text doplnený o vizuálne prvky, ako sú napríklad fotografie alebo krátka prezentácia. Dĺžka článku v tomto prípade opäť závisí od rozsiahlosti témy a množstva informácií, ktoré je potrebné do daného článku zahrnúť.

Je tiež potrebné pripomenúť, že hodnotný článok by mal okrem iného:

 • vysvetliť zložité pojmy
 • obsahovať kľúčové slová pre diskutovanú tému
 • byť transparentný (presné nadpisy, krátke odseky, odrážky)
 • obsahovať zaujímavý názov (metatitle a nadpis H1)
 • byť príjemný na čítanie (dostupný štýl písania, doplnkové materiály, napr. pomocná grafika a pod)
dĺžka článku

Ďalšie aktory, od ktorých závisí dĺžka článku

Existuje niekoľko faktorov, podľa ktorých by ste mali určiť správnu dĺžku článku. Najdôležitejšie faktory, ktoré ovplyvňujú dĺžku článku, sú:

 • zvolená téma
 • účel článku
 • potreby používateľov
 • SEO

Téma je, ako už bolo spomenuté, je najdôležitejší faktor, od ktorého závisí dĺžka článku. Ak ste si zvolili všeobecnú tému, pravdepodobne do článku plánujete zahrnúť množstvo informácií či definícií rôznych základných pojmov. Znamená to, že dĺžka článku bude v takom prípade väčšia, než pri jednoduchých blogových príspevkoch, ktoré riešia konkrétny problém.

dĺžka článku

Ďalším faktorom, ktorý ovplyvňuje finálnu dĺžku článku je jeho účel. Dĺžka článku je priamo závislá od toho, či chcete napríklad vytvoriť rozsiahlu štúdiu, ktorej cieľom je poučiť a vzdelávať publikum, alebo chcete prezentovať produkt alebo značku krátkym a výstižným textom s cieľom vypichnúť výhody a motivovať používateľov ku kúpe, objednávke či ďalšej spolupráci. Existuje samozrejme množstvo ďalších účelov, ktoré môžete článkami dosahovať. Jedno však majú rovnaké – dĺžku článku im treba vždy prispôsobiť.

Naplnenie potrieb používateľov je taktiež dôležité. Dĺžka článku by mala zodpovedať dnešnej rýchlej dobe, no zároveň by v článku mali byť obsiahnuté všetky potrebné informácie, ktoré používatelia hľadajú. Ako už bolo spomenuté, ak napríklad píšete návod, ako niečo opraviť, vybrať, zohnať či vyčistiť – dĺžka článku by mala byť skrátená iba na konkrétne rady či kroky v návode.

Ak chcete článok využiť na budovanie spätných odkazov, dĺžka článku je podstatným faktorom. Krátke texty nie je z hľadiska SEO dobré zahlcovať odkazmi. Ak plánujete text prelinkovať viacerými linkami, je vhodné, aby dĺžka článku bola väčšia a článok rozsiahlejší. Krátke texty taktiež nie je dobré zahlcovať ani veľkým množstvo kľúčových slov. To by vyhľadávacie roboty Google mohli vyhodnotiť ako obsah nevhodný pre používateľov.

dĺžka článku

Záleží teda na dĺžke článku na webe? Zhrnutie

V súčasnosti môžete obsah svojim príjemcom poskytnúť v rôznych formách, ako napríklad:

 • text
 • grafika
 • fotografie
 • video a audio (podcast)

Vaším cieľom by v prvom rade nemalo byť iba napísanie určitého počtu znakov na klávesnici. Neexistuje žiadny magický počet slov, ktorý by zaručoval dobré umiestnenie vo výsledkoch vyhľadávania Google. Vaším cieľom by malo byť poskytovanie užitočného a komplexného obsahu, ktorý bude vyhovovať vašej cieľovej skupine a odpovedať na jej otázky. Prečítajte si tiež, aké kritériá by mal spĺňať úspešný blog.

Vaše materiály potom ľudia ocenia, čo má prirodzený pozitívny vplyv na štatistiky návštevnosti a konverzie. Objavte tiež populárne vzorce pre copywriting, ktoré vám pri písaní zaujímavých článkov môžu pomôcť.