6 tipov, ako písať kvalitnejšie SEO texty

SEO texty

Napísať kvalitné SEO texty, ktoré budú ľahké, poučné, pútavé i SEO prispôsobené zároveň môže byť ťažkou úlohou. Pre úspech vašej webovej stránky či blogu je to však nutnosťou. V súčasnosti je obsahové SEO veľkým trendom a práve SEO texty sú kľúčom k tomu, aby bol váš obsah vyhodnotený ako relevantný nie len robotmi Google, ale tiež samotnými používateľmi. Poďme sa pozrieť na to, ako napísať čo najkvalitnejšie SEO texty.

kvalitné SEO texty

Čo sú to SEO texty?

V prvom rade si vysvetlime, čo je to vlastne SEO. SEO je skratka pre anglický výraz Search Engine Optimalization, čo môžeme preložiť ako optimalizácia pre vyhľadávače. Jedná sa o súbor činností, ktorých cieľom je dostať webovú stránku na prvé priečky v organickom (prirodzenom a neplatenom) vyhľadávaní. SEO je teda veľmi efektívny spôsob, vďaka ktorému sa vaša webová stránka môže dostať do povedomia širokej verejnosti. Zistite tiež, prečo je spolupráca SEO a PPC dôležitá.

SEO texty sú vlastne klasické blogové príspevky, články či iný textový materiál. Na prvý pohľad sa SEO texty vlastne ničím neodlišujú. Zároveň však v sebe majú zakomponovanú pridanú hodnotu pre obsahové SEO.

Spôsob, akým sú vytvorené zohráva dôležitú úlohu pri zvyšovaní pozície webovej stránky vo vyhľadávačoch. SEO texty sú teda koncipované tak, aby nie len zaujali čitateľov, ale tiež tak, aby ich vyhľadávače dokázali prečítať. SEO texty sú typické najmä používaním jedného alebo viacerých kľúčových slov, internými aj externými odkazmi a tiež optimalizovaným multimediálnym obsahom. Ako teda písať SEO texty efektívne?

čo sú SEO texty

1. Výber správnych kľúčových slov pre SEO texty

V prvom rade sú dôležité SEO kľúčové slová. Jedná sa o konkrétne slová alebo frázy, na ktoré plánujete SEO texty optimalizovať. Jednoducho povedané, sú to slová a frázy, pod ktorými po zadaní do vyhľadávača môžu používatelia nájsť vašu webovú stránku. Ich správne použitie je pre SEO texty zásadné.

Ešte pred samotným písaním SEO textov je dôležité vybrať si správne SEO kľúčové slová, ideálne z vopred pripravenej analýzy kľúčových slov, ktorú získate pomocou týchto užitočných online nástrojov. Okrem hlavného kľúčového slova si zvoľte aj ďalšie kľúčové slová, ktoré úzko súvisia s hlavným kľúčovým slovom.

Krátke SEO kľúčové slová sa síce ľahko používajú a ich šanca dostať sa do najvyšších výsledkov vo vyhľadávaní je vyššia, no zároveň majú aj obrovskú konkurenciu. Takýmito slovami sú napríklad: „smartphone“, „kosačka“ alebo „železiarstvo“.

Z hľadiska typu kľúčových slov preto skúste vsadiť skôr na dlhšie kľúčové frázy, tzv. long tail, ktoré sú konkrétnejšie a presnejšie mieria na potreby vašich potenciálnych zákazníkov (jednoducho majú odpoveď na ich otázky či potreby). Keď používateľ zadá long tailovú kľúčovú frázu, pravdepodobne presne vie, čo hľadá a je takmer rozhodnutý pristúpiť ku kúpe. Príkladom long tail frázy môže byť „samsung galaxy s23 cena“ alebo „dovolenka egypt hurghada leto“ a pod. Ak si nie ste istí, vyskúšajte odborné SEO konzultácie.

kľúčové slová pre SEO texty

2. Štruktúra SEO textov a použitie kľúčových slov

Hoci je použitie  kľúčových slov pre SEO texty zásadné, neznamená to, že ho treba nasilu vtesnať do každej vety. Kľúčové slová treba v SEO textoch uvádzať zmysluplne, prirodzene a nenútene tak, aby bol samotný článok stále pútavý aj pre čitateľov.

S kľúčovými slovami úzko súvisia aj pútavé nadpisy a správna štruktúra SEO textov. Rozčlenenie obsahu SEO textov a vytvorenie logickej a pútavej štruktúry je dôležitou súčasťou tvorby SEO textov.

Ideálne je, ak SEO texty obsahujú nadpis H1 a podľa dĺžky a rozsahu spracovania témy aj niekoľko podnadpisov H2, prípadne aj H3. Je dôležité, aby jednotlivé informácie, ktoré v SEO textoch uvádzate boli rozčlenené do svojich sekcií a zároveň sa na seba logicky napájali.

Nadpisy H1 a podnadpisy H2 aj H3 sú pre SEO zásadné a preto v nich nezabúdajte uviesť kľúčové slová. Kľúčové slová v značkách H1, H2 a H3 pomáhajú Googlu lepšie pochopiť, o čom samotné SEO texty sú.

Ďalšie tipy pre kvalitnejšie SEO texty sa dozviete v druhej časti článku.