Čo znamená skratka E-A-T a prečo ju zohľadniť pri tvorbe obsahu (1. časť)

Čo znamená skratka E-A-T a prečo ju zohľadniť pri tvorbe obsahu (1. časť) - blogujeme co je to eat 1

Mať dobré SEO, dosahovať vysoké pozície vo vyhľadávači a získať si pozornosť používateľov je stále ťažšie. Google propaguje najmä vysokokvalitný obsah a umiestňuje ho na prvé miesto vo výsledkoch. To zahŕňa obsah založený na odborných znalostiach v súlade s princípmi E-A-T. Čo to vlastne skratka E-A-T je? Čo robiť, aby sa posilnila autorita stránky a čomu sa treba vyhnúť? Prečítajte si v najnovšom článku.

Čo znamená skratka E-A-T a prečo ju zohľadniť pri tvorbe obsahu (1. časť) - blogujeme co je to eat 2

Čo je to E-A-T?

Najprv si vysvetlime, čo vlastne skratka E-A-T je a čo znamená. E-A-T je skratka z anglických slov Expertise (odborné znalosti), Authority (autorita) a Trust (dôveryhodnosť, dôvera).

Podľa týchto zásad by vami vytvorený obsah mal:

  • obsahovať a opierať sa o odborné znalosti a osvedčené zdroje,
  • byť jedinečný a pripravený odborníkmi v danej oblasti alebo autormi spolupracujúcimi s odborníkmi,
  • vzbudiť dôveru používateľov a vyhľadávacích nástrojov.

Koncept E-A-T sa stal v auguste 2018 horúcou témou. V tom čase začala byť kvalita obsahu ešte dôležitejšia a mnoho stránok bolo v dôsledku aktualizácie tvrdo zasiahnutých (konkrétne išlo o lekárske stránky, preto sa aktualizácia označuje ako „lekárska aktualizácia“). Usmernenia E-A-T dnes stále zostávajú v platnosti, preto vždy potrebné klásť dôraz na obsah, ktorý vytvoríte. Prečítajte si tiež o dôvodoch, prečo sa oplatí písať blog a aké kritériá by mal kvalitný blog spĺňať.

Čo znamená skratka E-A-T a prečo ju zohľadniť pri tvorbe obsahu (1. časť) - blogujeme co je to eat 3

Kedy je hodnotenie kvality rozhodujúce?

Vo všeobecnosti je E-A-T relevantný pre takmer všetky prieskumy na internete, ale týka sa to najmä niektorých oblastí. Predstavte si, že vás bolí hlava a chcete sa rýchlo zbaviť bolesti a nepríjemných symptómov. Iste, v prvom rade namiesto toho, aby ste šli k lekárovi, vyhľadávate na internete.

Ak narazíte na nespoľahlivý zdroj, je veľká šanca, že tipy uvedené na danom webe vám nepomôžu. Nevyskúšané informácie, nepodložené žiadnymi znalosťami nielenže vzbudzujú nedôveru, ale hlavne zavádzajú a môžu dokonca ohroziť zdravie alebo život.

Zavádzajúce informácie sú všeobecne v rozpore s ideou content marketingu, ktorý je v súčasnosti hlavným trendom v oblasti online marketingu. Aj nepravdivé informácie môžu byť jedným z dôvodov, prečo váš blog nikto nečíta.

E-A-T je preto dôležitý pre otázky súvisiace so zdravím, ale aj financiami, vedou či právom. Google vo všeobecnosti označuje tieto druhy tém ako témy YMYL („Your money, your life“ alebo „Vaše peniaze, váš život“).

Čo znamená skratka E-A-T a prečo ju zohľadniť pri tvorbe obsahu (1. časť) - blogujeme co je to eat 4

Aké výhody prináša obsah v súlade s E-A-T?

Prémiové a vysoké hodnotenie webových stránok spoločnosťou Google, ktoré poskytujú spoľahlivé informácie v súlade so zásadami E-A-T zaisťuje, že používatelia dostávajú iba vysokokvalitný obsah. Tým sa eliminuje riziko zavádzania používateľov internetu, ktoré by mohlo viesť k ich sklamaniu a najmä riziku ich neuváženého alebo dokonca škodlivého konania. Zároveň, nepravdivé informácie sú tiež jednou z chýb, ktoré tvorcovia robia pri písaní nového článku.

Je to účinný spôsob boja proti šíreniu:

  • falošných správ,
  • pseudovedy,
  • clickbaitov.

Aké sú výhody vytvárania obsahu v súlade s E-A-T vašich webových stránok, a teda vašej spoločnosti? Ak je obsah vašej firmy vysoko kvalitný:

  • zvyšujete šancu na vyššie umiestnenie vo vyhľadávači,
  • pomáhate chrániť web pred pádom v prípade aktualizácií,
  • ukazujete, že vaša spoločnosť / značka je dôveryhodná.

Ak máte pocit, že obsah na vašom webe môže byť v rozpore so zásadami E-A-T., je vhodné ho okamžite aktualizovať. Prečítajte si tiež o ďalších dôvodoch, prečo je dôležitá aktualizácia obsahu vašej webovej stránky.