Aké sú najväčšie chyby pri písaní blogov? #2

chyby pri písaní blogov

V minulom článku sme si niektoré najväčšie chyby pri písaní blogov už spomenuli. Patria sem samozrejme nezaujímavé nadpisy, zlý úvod do textu či nejasný začiatok textu, ktorý môže spôsobiť odchod používateľa. Existujú však aj ďalšie najväčšie chyby pri písaní blogov, ktoré si rozoberieme v nasledujúcich riadkoch.

 najväčšie chyby pri písaní blogov

Kvantita nad kvalitou

Medzi najväčšie chyby pri písaní blogov patrí tiež to, keď kvantita textu značne prevažuje kvalitu podaných informácií a konečnú hodnotu článku. Často sa stáva, že sa copywriterom ťažko začína a chvíľu trvá, kým dosiahnu to správne tempo. A práve kým copywriter dosiahne to správne tempo, v texte sa môže nachádzať veľa nejasných „omáčok“, ktorých úlohou je (zbytočne) predlžovať text. Nie len, že je takýto text zbytočný, ale zároveň sa blogu výrazne zvyšuje aj bounce rate teda miera okamžitých odchodov z webovej stránky.

Ak nechcete robiť jednu z najväčších chýb pri písaní blogov, text si vždy po dokončení starostlivo prečítajte a samotný obsah prerieďte. Takpovediac „učesaný“ text bez „omáčok“ a „slovnej vaty“ bude mať oveľa väčší úspech.

 chyby pri písaní blogov

Text bez štruktúry a členenia

Už máte pútavý nadpis, stručný a výstižný obsah a text, ktorý zachytáva len tie najdôležitejšie informácie, no všimli ste si, že používatelia aj tak odchádzajú a článok ani nedočítajú? Možno robíte ďalšiu z radov najväčších chýb pri písaní blogov – vášmu textu chýba štruktúra a členenie.

Aby sa článok používateľom dobre čítal a aby si sami mohli vybrať časti, ktoré sú pre nich podstatné – text musí mať tú správnu štruktúru, ktorá zväčša pozostáva z nadpisu H1, úvodu a ideálne viacerými podnadpismi H2 a H3. V texte sa nebojte využívať ani rôzne odrážky či očíslované zoznamy. Členitosť textu a jeho oživenie zabezpečíte taktiež vizuálnymi prvkami, ako sú infografiky, obrázky, tabuľky či obľúbené GIF-ká a meme. Pamätajte – článok musí „dýchať“.

Príliš dlhé vety plné nezrozumiteľných slov

Chcete vašu cieľovú skupinu ohúriť a ukázať im, ako veľmi rozumiete problematike? Skúste to radšej stručne a ľudsky. Príliš dlhé vety či nezrozumiteľné a komplikované slová používateľov zbytočne odradia. Vyhnite sa jednej z najväčších chýb pri písaní blogov a vsaďte na jednoduchosť.

Snažte sa pridlhé vety skrátiť alebo rozdeliť na viacero viet. Skúste písať také vety, ktoré si nevyžadujú čiarky. V textoch používajte krátke vety ale najmä prirodzenosť. Znamená to, že nemusíte rozdeliť každú jednu vetu za každú cenu. Ide o to, aby sa text čítal používateľovi prirodzene. Skúste sa pri tvorbe držať pravidla dvoch viet v súvetí. Akonáhle chcete použiť 3 a viac viet, vetu radšej rozdeľte alebo úplne preštylizujte.

Aké sú najväčšie chyby pri písaní blogov

Strohé fakty namiesto príbehov a emócií

Vždy majte na pamäti, pre koho vlastne píšete. Jednou z najväčších chýb pri písaní blogov je, ak copywriter píše len pre vyhľadávače a zabúda pritom na ľudskosť a empatiu. Práve empatia a porozumenie cieľovej skupine je kľúčová vlastnosť každého dobrého copywritera. Znalosť SEO sa časom vie naučiť každý, no empatii nie.

Často sa však stáva, že copywriter skĺzne k písaniu o veciach, ktoré považuje za dôležité on a nie cieľová skupina. Vyskúšajte tento trik:  vždy si pred písaním samotného článku napíšte, kto je vaša cieľová skupina a čo je vlastne cieľom vášho článku. Ako bonus pridávame: vnímajte vašu cieľovú skupinu a sledujte postrehy či odkazy vašich fanúšikov v komentároch alebo na fórach či v rôznych diskusiách a prispôsobte sa obsahom ich potrebám.

Priveľa call-to-action prvkov patrí medzi najväčšie chyby pri písaní blogov

Medzi najväčšie chyby pri písaní blogov patrí tiež snaha o predaj či akciu od samého začiatku. Aj tu platí – menej je viac. Netlačte na pílu a zamerajte sa na skutočný význam, ktorý písanie blogov má, teda na šírenie dobrého mena vašej značky, ukážka vašich znalostí a budovanie vzťahov s vašou cieľovou skupinou Samozrejme, použitie call-to-action prvku v článku je viac ako vítané, je však potrebné ho používať v rozumnej miere.